Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Я могу работать в [страна]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Мне нужно разрешение на работу?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Какова государственная минимальная зарплата?
Pytanie o płacę minimalną
Είμαι _________________.
Я___________________.
Sytuacja zawodowa
μισθωτός
имеющий работу
Sytuacja zawodowa
άνεργος
безработный
Sytuacja zawodowa
επιχειρηματίας
предприниматель
Sytuacja zawodowa
αυτοαπασχολούμενος
частный предприниматель
Sytuacja zawodowa
ασκούμενος σε πρακτική
практикант
Sytuacja zawodowa
εθελοντής
волонтер
Sytuacja zawodowa
σύμβουλος
советник
Sytuacja zawodowa
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Каков тип вашего рабочего контракта?
Rodzaje umów
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
У меня______________контракт.
Rodzaje umów
πλήρους απασχόλησης
полная занятость
Rodzaj umowy
μερικής απασχόλησης
неполная занятость
Rodzaj umowy
ορισμένης διάρκειας
фиксированный
Rodzaj umowy
μόνιμο
долговременный
Rodzaj umowy
εποχιακός
сезонный
Rodzaj umowy
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Когда я получу зарплату?
Pytanie o dzień wypłaty
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Prośba o urlop
άδεια μητρότητας
декретный отпуск
Rodzaj urlopu
άδεια πατρότητας
отпуск по причине отцовства
Rodzaj urlopu
επίδομα ασθενείας
больничные выплаты
Rodzaj urlopu
μέρες άδεια
выходные дни
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Pytanie o opodatkowanie
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Zgłaszanie dochodów
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Кто сообщит мне_______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
какова сумма моего возврата
Rodzaj rozliczenia podatku
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Долж(ен/на) ли я платить больше
Rodzaj rozliczenia podatku