Zwroty | portugalski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Posso trabalhar em [país]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Preciso de uma autorização de trabalho?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Qual é o salário mínimo nacional?
Pytanie o płacę minimalną
Είμαι _________________.
Sou ___________________ .
Sytuacja zawodowa
μισθωτός
empregado(a)
Sytuacja zawodowa
άνεργος
desempregado(a)
Sytuacja zawodowa
επιχειρηματίας
empreendedor(a)
Sytuacja zawodowa
αυτοαπασχολούμενος
autônomo(a)
Sytuacja zawodowa
ασκούμενος σε πρακτική
estagiário(a)
Sytuacja zawodowa
εθελοντής
voluntário(a)
Sytuacja zawodowa
σύμβουλος
consultor(a)
Sytuacja zawodowa
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Rodzaje umów
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Eu tenho um contrato de ______________.
Rodzaje umów
πλήρους απασχόλησης
tempo integral
Rodzaj umowy
μερικής απασχόλησης
meio período
Rodzaj umowy
ορισμένης διάρκειας
a termo
Rodzaj umowy
μόνιμο
permanente
Rodzaj umowy
εποχιακός
sazonal
Rodzaj umowy
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Quando recebo meu pagamento?
Pytanie o dzień wypłaty
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Gostaria de pedir _________.
Prośba o urlop
άδεια μητρότητας
licença maternidade
Rodzaj urlopu
άδεια πατρότητας
licença paternidade
Rodzaj urlopu
επίδομα ασθενείας
auxílio-doença
Rodzaj urlopu
μέρες άδεια
dias de folga
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Pytanie o opodatkowanie
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Gostaria de relatar meus ganhos.
Zgłaszanie dochodów
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
qual é o valor da restituição
Rodzaj rozliczenia podatku
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
se há contribuições pendentes
Rodzaj rozliczenia podatku