Zwroty | niemiecki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Kann ich in [Land] arbeiten?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Pytanie o płacę minimalną
Είμαι _________________.
Ich bin _________________.
Sytuacja zawodowa
μισθωτός
im Beruf
Sytuacja zawodowa
άνεργος
arbeitslos
Sytuacja zawodowa
επιχειρηματίας
Unternehmer
Sytuacja zawodowa
αυτοαπασχολούμενος
freischaffend
Sytuacja zawodowa
ασκούμενος σε πρακτική
Praktikant
Sytuacja zawodowa
εθελοντής
Ehrenamtlicher
Sytuacja zawodowa
σύμβουλος
Berater
Sytuacja zawodowa
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Rodzaje umów
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Rodzaje umów
πλήρους απασχόλησης
Vollzeit-
Rodzaj umowy
μερικής απασχόλησης
Teilzeit-
Rodzaj umowy
ορισμένης διάρκειας
befristeten
Rodzaj umowy
μόνιμο
unbefristeten
Rodzaj umowy
εποχιακός
saisonal befristeten
Rodzaj umowy
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Pytanie o dzień wypłaty
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Ich würde gern____________ beantragen.
Prośba o urlop
άδεια μητρότητας
Mutterschaftszeit
Rodzaj urlopu
άδεια πατρότητας
Vaterschaftsurlaub
Rodzaj urlopu
επίδομα ασθενείας
Krankenzeit
Rodzaj urlopu
μέρες άδεια
Urlaubstage
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Pytanie o opodatkowanie
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Zgłaszanie dochodów
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Wer informiert mich über____________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
die Höhe der Rückzahlung
Rodzaj rozliczenia podatku
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
eventuell fällige Nachzahlungen
Rodzaj rozliczenia podatku