Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
¿Puedo trabajar en (país)?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
¿Necesito permiso de trabajo?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Pytanie o płacę minimalną
Είμαι _________________.
Soy ____________________.
Sytuacja zawodowa
μισθωτός
asalariado
Sytuacja zawodowa
άνεργος
desempleado
Sytuacja zawodowa
επιχειρηματίας
empresario
Sytuacja zawodowa
αυτοαπασχολούμενος
autónomo
Sytuacja zawodowa
ασκούμενος σε πρακτική
trabajador en prácticas
Sytuacja zawodowa
εθελοντής
voluntario
Sytuacja zawodowa
σύμβουλος
asesor
Sytuacja zawodowa
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Rodzaje umów
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Tengo un contrato ______________.
Rodzaje umów
πλήρους απασχόλησης
a tiempo completo
Rodzaj umowy
μερικής απασχόλησης
a tiempo parcial
Rodzaj umowy
ορισμένης διάρκειας
de duración determinada
Rodzaj umowy
μόνιμο
indefinido
Rodzaj umowy
εποχιακός
de temporada
Rodzaj umowy
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
¿Cuándo se cobra?
Pytanie o dzień wypłaty
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Me gustaría solicitar _____________.
Prośba o urlop
άδεια μητρότητας
la baja por maternidad
Rodzaj urlopu
άδεια πατρότητας
la baja por paternidad
Rodzaj urlopu
επίδομα ασθενείας
la baja por enfermedad
Rodzaj urlopu
μέρες άδεια
días libres
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Pytanie o opodatkowanie
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Me gustaría declarar mis ingresos.
Zgłaszanie dochodów
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
¿Cómo me informarán de _______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
¿Cuánto me sale a devolver?
Rodzaj rozliczenia podatku
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
¿Cuánto me sale a pagar?
Rodzaj rozliczenia podatku