Zwroty | francuski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Pytanie o płacę minimalną
Είμαι _________________.
Je suis ___________.
Sytuacja zawodowa
μισθωτός
employé(e)
Sytuacja zawodowa
άνεργος
au chômage
Sytuacja zawodowa
επιχειρηματίας
entrepreneur
Sytuacja zawodowa
αυτοαπασχολούμενος
travailleur indépendant
Sytuacja zawodowa
ασκούμενος σε πρακτική
stagiaire
Sytuacja zawodowa
εθελοντής
bénévole
Sytuacja zawodowa
σύμβουλος
consultant(e)
Sytuacja zawodowa
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Rodzaje umów
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
J'ai un contrat ___________.
Rodzaje umów
πλήρους απασχόλησης
à temps plein
Rodzaj umowy
μερικής απασχόλησης
à temps partiel
Rodzaj umowy
ορισμένης διάρκειας
en C.D.D.
Rodzaj umowy
μόνιμο
en C.D.I.
Rodzaj umowy
εποχιακός
saisonnier
Rodzaj umowy
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Pytanie o dzień wypłaty
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Je voudrais _________.
Prośba o urlop
άδεια μητρότητας
un congé maternité
Rodzaj urlopu
άδεια πατρότητας
un congé paternité
Rodzaj urlopu
επίδομα ασθενείας
un congé maladie
Rodzaj urlopu
μέρες άδεια
des congés
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Pytanie o opodatkowanie
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Zgłaszanie dochodów
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Qui me préviendra ________________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
du montant qui me sera remboursé
Rodzaj rozliczenia podatku
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
si je dois payer davantage d'impôts
Rodzaj rozliczenia podatku