Zwroty | chiński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
请问我可以在【国家】工作吗?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
请问我需要工作许可证吗?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
全国最低工资是多少?
Pytanie o płacę minimalną
Είμαι _________________.
我是___________________ 。
Sytuacja zawodowa
μισθωτός
雇佣
Sytuacja zawodowa
άνεργος
待业
Sytuacja zawodowa
επιχειρηματίας
企业家
Sytuacja zawodowa
αυτοαπασχολούμενος
自雇者
Sytuacja zawodowa
ασκούμενος σε πρακτική
实习生
Sytuacja zawodowa
εθελοντής
志愿者
Sytuacja zawodowa
σύμβουλος
顾问
Sytuacja zawodowa
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
我想要以自由职业者身份登记。
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
你提供哪种类型的工作合同?
Rodzaje umów
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
我有一个______________合同。
Rodzaje umów
πλήρους απασχόλησης
全职
Rodzaj umowy
μερικής απασχόλησης
兼职
Rodzaj umowy
ορισμένης διάρκειας
定期合同
Rodzaj umowy
μόνιμο
永久合同
Rodzaj umowy
εποχιακός
季节性合同
Rodzaj umowy
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
我什么时候能拿到我的工资?
Pytanie o dzień wypłaty
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
我想要_________。
Prośba o urlop
άδεια μητρότητας
产假
Rodzaj urlopu
άδεια πατρότητας
陪产假
Rodzaj urlopu
επίδομα ασθενείας
病假
Rodzaj urlopu
μέρες άδεια
请假
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
我想要了解纳税的相关信息。
Pytanie o opodatkowanie
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
我想要申报我的收入。
Zgłaszanie dochodów
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
谁会告诉我______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
我的税收返还是多少
Rodzaj rozliczenia podatku
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
我是否要交更多税
Rodzaj rozliczenia podatku