Zwroty | angielski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Am I eligible to work in [country]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Do I need a social security number before I start working?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Do I need a work permit?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
What is the national minimum wage?
Pytanie o płacę minimalną
Είμαι _________________.
I am ___________________ .
Sytuacja zawodowa
μισθωτός
employed
Sytuacja zawodowa
άνεργος
unemployed
Sytuacja zawodowa
επιχειρηματίας
an entrepreneur
Sytuacja zawodowa
αυτοαπασχολούμενος
self-employed
Sytuacja zawodowa
ασκούμενος σε πρακτική
an intern
Sytuacja zawodowa
εθελοντής
a volunteer
Sytuacja zawodowa
σύμβουλος
a consultant
Sytuacja zawodowa
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
I would like to register as a freelance professional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
What type of employment contract do you have?
Rodzaje umów
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
I have a ______________ contract.
Rodzaje umów
πλήρους απασχόλησης
full-time
Rodzaj umowy
μερικής απασχόλησης
part-time
Rodzaj umowy
ορισμένης διάρκειας
fixed-term
Rodzaj umowy
μόνιμο
permanent
Rodzaj umowy
εποχιακός
seasonal
Rodzaj umowy
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
When do I get my paycheck?
Pytanie o dzień wypłaty
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
I would like to ask for _________.
Prośba o urlop
άδεια μητρότητας
maternity leave
Rodzaj urlopu
άδεια πατρότητας
paternity leave
Rodzaj urlopu
επίδομα ασθενείας
sick leave
Rodzaj urlopu
μέρες άδεια
days off
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
I would like to have some information on taxation.
Pytanie o opodatkowanie
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
I would like to report my earnings.
Zgłaszanie dochodów
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
When is the deadline to send my tax return?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Who will let me know ______________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
how much my refund is
Rodzaj rozliczenia podatku
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
if I owe more tax
Rodzaj rozliczenia podatku