Zwroty | turecki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
[ülke] için çalışma iznim var mı?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Pytanie o zezwolenie na pracę
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Asgari ücret ne kadar?
Pytanie o płacę minimalną
Je suis ___________.
Ben ___________________.
Sytuacja zawodowa
employé(e)
çalışıyorum
Sytuacja zawodowa
au chômage
işsizim
Sytuacja zawodowa
entrepreneur
girişimciyim
Sytuacja zawodowa
travailleur indépendant
serbest meslek sahibiyim
Sytuacja zawodowa
stagiaire
stajyerim
Sytuacja zawodowa
bénévole
gönüllüyüm
Sytuacja zawodowa
consultant(e)
danışmanım
Sytuacja zawodowa
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Rodzaje umów
J'ai un contrat ___________.
Sözleşmem ______________.
Rodzaje umów
à temps plein
tam zamanlı
Rodzaj umowy
à temps partiel
yarı zamanlı
Rodzaj umowy
en C.D.D.
süreli sözleşme
Rodzaj umowy
en C.D.I.
kalıcı
Rodzaj umowy
saisonnier
mevsimlik
Rodzaj umowy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Pytanie o dzień wypłaty
Je voudrais _________.
_________ için başvurmak istiyorum.
Prośba o urlop
un congé maternité
annelik izni
Rodzaj urlopu
un congé paternité
babalık izni
Rodzaj urlopu
un congé maladie
hastalık izni
Rodzaj urlopu
des congés
günlük izin
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Pytanie o opodatkowanie
Je voudrais déclarer mes revenus.
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Zgłaszanie dochodów
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Qui me préviendra ________________ ?
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
du montant qui me sera remboursé
geri ödeme miktarı
Rodzaj rozliczenia podatku
si je dois payer davantage d'impôts
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
Rodzaj rozliczenia podatku