Zwroty | tajski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Pytanie o zezwolenie na pracę
À combien s'élève le salaire minimum national ?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Pytanie o płacę minimalną
Je suis ___________.
ฉันเป็น ___________________
Sytuacja zawodowa
employé(e)
ผู้มีงานทำ
Sytuacja zawodowa
au chômage
ผู้ว่างงาน
Sytuacja zawodowa
entrepreneur
ผู้ประกอบการ
Sytuacja zawodowa
travailleur indépendant
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Sytuacja zawodowa
stagiaire
เด็กฝึกงาน
Sytuacja zawodowa
bénévole
อาสาสมัคร
Sytuacja zawodowa
consultant(e)
ที่ปรึกษา
Sytuacja zawodowa
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Rodzaje umów
J'ai un contrat ___________.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Rodzaje umów
à temps plein
เต็มเวลา
Rodzaj umowy
à temps partiel
นอกเวลา
Rodzaj umowy
en C.D.D.
มีกำหนดเวลา
Rodzaj umowy
en C.D.I.
พนักงานประจำ
Rodzaj umowy
saisonnier
ตามช่วงเวลา
Rodzaj umowy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Pytanie o dzień wypłaty
Je voudrais _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Prośba o urlop
un congé maternité
การลาคลอด
Rodzaj urlopu
un congé paternité
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Rodzaj urlopu
un congé maladie
การลาป่วย
Rodzaj urlopu
des congés
การหยุดงานเอง
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Pytanie o opodatkowanie
Je voudrais déclarer mes revenus.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Zgłaszanie dochodów
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Qui me préviendra ________________ ?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
du montant qui me sera remboursé
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Rodzaj rozliczenia podatku
si je dois payer davantage d'impôts
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Rodzaj rozliczenia podatku