Zwroty | niemiecki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Kann ich in [Land] arbeiten?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Pytanie o zezwolenie na pracę
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Pytanie o płacę minimalną
Je suis ___________.
Ich bin _________________.
Sytuacja zawodowa
employé(e)
im Beruf
Sytuacja zawodowa
au chômage
arbeitslos
Sytuacja zawodowa
entrepreneur
Unternehmer
Sytuacja zawodowa
travailleur indépendant
freischaffend
Sytuacja zawodowa
stagiaire
Praktikant
Sytuacja zawodowa
bénévole
Ehrenamtlicher
Sytuacja zawodowa
consultant(e)
Berater
Sytuacja zawodowa
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Rodzaje umów
J'ai un contrat ___________.
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Rodzaje umów
à temps plein
Vollzeit-
Rodzaj umowy
à temps partiel
Teilzeit-
Rodzaj umowy
en C.D.D.
befristeten
Rodzaj umowy
en C.D.I.
unbefristeten
Rodzaj umowy
saisonnier
saisonal befristeten
Rodzaj umowy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Pytanie o dzień wypłaty
Je voudrais _________.
Ich würde gern____________ beantragen.
Prośba o urlop
un congé maternité
Mutterschaftszeit
Rodzaj urlopu
un congé paternité
Vaterschaftsurlaub
Rodzaj urlopu
un congé maladie
Krankenzeit
Rodzaj urlopu
des congés
Urlaubstage
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Pytanie o opodatkowanie
Je voudrais déclarer mes revenus.
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Zgłaszanie dochodów
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Qui me préviendra ________________ ?
Wer informiert mich über____________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
du montant qui me sera remboursé
die Höhe der Rückzahlung
Rodzaj rozliczenia podatku
si je dois payer davantage d'impôts
eventuell fällige Nachzahlungen
Rodzaj rozliczenia podatku