Zwroty | koreański - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Pytanie o zezwolenie na pracę
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Pytanie o płacę minimalną
Je suis ___________.
Sytuacja zawodowa
employé(e)
Sytuacja zawodowa
au chômage
Sytuacja zawodowa
entrepreneur
Sytuacja zawodowa
travailleur indépendant
Sytuacja zawodowa
stagiaire
Sytuacja zawodowa
bénévole
Sytuacja zawodowa
consultant(e)
Sytuacja zawodowa
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Rodzaje umów
J'ai un contrat ___________.
Rodzaje umów
à temps plein
Rodzaj umowy
à temps partiel
Rodzaj umowy
en C.D.D.
Rodzaj umowy
en C.D.I.
Rodzaj umowy
saisonnier
Rodzaj umowy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Pytanie o dzień wypłaty
Je voudrais _________.
Prośba o urlop
un congé maternité
Rodzaj urlopu
un congé paternité
Rodzaj urlopu
un congé maladie
Rodzaj urlopu
des congés
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Pytanie o opodatkowanie
Je voudrais déclarer mes revenus.
Zgłaszanie dochodów
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Qui me préviendra ________________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
du montant qui me sera remboursé
Rodzaj rozliczenia podatku
si je dois payer davantage d'impôts
Rodzaj rozliczenia podatku