Zwroty | grecki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Pytanie o zezwolenie na pracę
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Pytanie o płacę minimalną
Je suis ___________.
Είμαι _________________.
Sytuacja zawodowa
employé(e)
μισθωτός
Sytuacja zawodowa
au chômage
άνεργος
Sytuacja zawodowa
entrepreneur
επιχειρηματίας
Sytuacja zawodowa
travailleur indépendant
αυτοαπασχολούμενος
Sytuacja zawodowa
stagiaire
ασκούμενος σε πρακτική
Sytuacja zawodowa
bénévole
εθελοντής
Sytuacja zawodowa
consultant(e)
σύμβουλος
Sytuacja zawodowa
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Rodzaje umów
J'ai un contrat ___________.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Rodzaje umów
à temps plein
πλήρους απασχόλησης
Rodzaj umowy
à temps partiel
μερικής απασχόλησης
Rodzaj umowy
en C.D.D.
ορισμένης διάρκειας
Rodzaj umowy
en C.D.I.
μόνιμο
Rodzaj umowy
saisonnier
εποχιακός
Rodzaj umowy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Pytanie o dzień wypłaty
Je voudrais _________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Prośba o urlop
un congé maternité
άδεια μητρότητας
Rodzaj urlopu
un congé paternité
άδεια πατρότητας
Rodzaj urlopu
un congé maladie
επίδομα ασθενείας
Rodzaj urlopu
des congés
μέρες άδεια
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Pytanie o opodatkowanie
Je voudrais déclarer mes revenus.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Zgłaszanie dochodów
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Qui me préviendra ________________ ?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
du montant qui me sera remboursé
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Rodzaj rozliczenia podatku
si je dois payer davantage d'impôts
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Rodzaj rozliczenia podatku