Zwroty | czeski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Mohu legálně pracovat v [country]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Potřebuji pracovní povolení?
Pytanie o zezwolenie na pracę
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Jaká je národní minimální mzda?
Pytanie o płacę minimalną
Je suis ___________.
Já jsem ___________________ .
Sytuacja zawodowa
employé(e)
zaměstnaný
Sytuacja zawodowa
au chômage
nezaměstnaný
Sytuacja zawodowa
entrepreneur
podnikatel
Sytuacja zawodowa
travailleur indépendant
osoba samostatně výdělečně činná
Sytuacja zawodowa
stagiaire
stážista
Sytuacja zawodowa
bénévole
dobrovolník
Sytuacja zawodowa
consultant(e)
poradce
Sytuacja zawodowa
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Rodzaje umów
J'ai un contrat ___________.
Mám ______________ smlouvu.
Rodzaje umów
à temps plein
na plný úvazek
Rodzaj umowy
à temps partiel
na poloviční úvazek
Rodzaj umowy
en C.D.D.
na dobu určitou
Rodzaj umowy
en C.D.I.
trvalá pozice
Rodzaj umowy
saisonnier
sezonní práce
Rodzaj umowy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Kde budu dostávat výplatu?
Pytanie o dzień wypłaty
Je voudrais _________.
Rád/a bych žádal/a o _________.
Prośba o urlop
un congé maternité
mateřská dovolená
Rodzaj urlopu
un congé paternité
otcovská dovolená
Rodzaj urlopu
un congé maladie
nemocenská
Rodzaj urlopu
des congés
volný den
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Rád/a bych vědel/a více o daních.
Pytanie o opodatkowanie
Je voudrais déclarer mes revenus.
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Zgłaszanie dochodów
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Qui me préviendra ________________ ?
Kdo mi dá vědět ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
du montant qui me sera remboursé
výše kolik dostanu zpátky
Rodzaj rozliczenia podatku
si je dois payer davantage d'impôts
jestliže musím zaplatit více daní
Rodzaj rozliczenia podatku