Zwroty | arabski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل؟
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
هل أنا بحاجة لإذن للعمل
Pytanie o zezwolenie na pracę
À combien s'élève le salaire minimum national ?
ما هو الأجر الأدنى في تلك البلاد؟
Pytanie o płacę minimalną
Je suis ___________.
أنا________________.
Sytuacja zawodowa
employé(e)
موظف
Sytuacja zawodowa
au chômage
غير موظف
Sytuacja zawodowa
entrepreneur
رائد أعمال
Sytuacja zawodowa
travailleur indépendant
أعمل بمفردي
Sytuacja zawodowa
stagiaire
متدرب
Sytuacja zawodowa
bénévole
متطوع
Sytuacja zawodowa
consultant(e)
مستشار
Sytuacja zawodowa
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
أود التسجيل كاختصاصي مستقل.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
ما هو نوع عقد العمل لديكم؟
Rodzaje umów
J'ai un contrat ___________.
إنني أعمل بموجب عقد____________________.
Rodzaje umów
à temps plein
دوام كامل
Rodzaj umowy
à temps partiel
دوام جزئي
Rodzaj umowy
en C.D.D.
لمدة محدودة
Rodzaj umowy
en C.D.I.
دائم
Rodzaj umowy
saisonnier
موسمي
Rodzaj umowy
Quand la paie sera-t-elle versée ?
متى سأحصل على شيك الراتب؟
Pytanie o dzień wypłaty
Je voudrais _________.
أرغب في طلب _______________.
Prośba o urlop
un congé maternité
إجازة امومة
Rodzaj urlopu
un congé paternité
إجازة أبوة
Rodzaj urlopu
un congé maladie
إجازة مرضية
Rodzaj urlopu
des congés
أيام عطلة
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Je voudrais me renseigner sur les impôts.
أود الحصول على معلومات بخصوص الضرائب.
Pytanie o opodatkowanie
Je voudrais déclarer mes revenus.
أود الإعلام عن مكتسباتي
Zgłaszanie dochodów
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات الضرائب
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
متى الموعد النهائي لإرسال عائدات الضرائب؟
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات الضرائب في الوقت المحدد؟
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Qui me préviendra ________________ ?
من سيعلمني______________________؟
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
du montant qui me sera remboursé
كم مبلغ الإعادة
Rodzaj rozliczenia podatku
si je dois payer davantage d'impôts
إن كان علي دفع المزيد من الضرائب
Rodzaj rozliczenia podatku