Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Я могу работать в [страна]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Мне нужно разрешение на работу?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Какова государственная минимальная зарплата?
Pytanie o płacę minimalną
Mi estas ________________.
Я___________________.
Sytuacja zawodowa
dungata
имеющий работу
Sytuacja zawodowa
senlabora
безработный
Sytuacja zawodowa
entreprenisto
предприниматель
Sytuacja zawodowa
memdungito
частный предприниматель
Sytuacja zawodowa
internulo
практикант
Sytuacja zawodowa
volontulo
волонтер
Sytuacja zawodowa
konsilisto
советник
Sytuacja zawodowa
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Rodzaje umów
Mi havas____________ kontrakton.
У меня______________контракт.
Rodzaje umów
plentempan
полная занятость
Rodzaj umowy
parttempan
неполная занятость
Rodzaj umowy
limigitan
фиксированный
Rodzaj umowy
permanentan
долговременный
Rodzaj umowy
sezonan
сезонный
Rodzaj umowy
Kiam mi ricevas mian salajron?
Когда я получу зарплату?
Pytanie o dzień wypłaty
Mi ŝatus peti _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Prośba o urlop
akuŝferion
декретный отпуск
Rodzaj urlopu
akuŝferion (por patro)
отпуск по причине отцовства
Rodzaj urlopu
malsanan salajron
больничные выплаты
Rodzaj urlopu
feritagojn
выходные дни
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Pytanie o opodatkowanie
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Zgłaszanie dochodów
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kiu diros min ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
kiom mia repago estas
какова сумма моего возврата
Rodzaj rozliczenia podatku
se mi ŝuldas pli imposton
Долж(ен/на) ли я платить больше
Rodzaj rozliczenia podatku