Zwroty | niemiecki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Kann ich in [Land] arbeiten?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Pytanie o płacę minimalną
Mi estas ________________.
Ich bin _________________.
Sytuacja zawodowa
dungata
im Beruf
Sytuacja zawodowa
senlabora
arbeitslos
Sytuacja zawodowa
entreprenisto
Unternehmer
Sytuacja zawodowa
memdungito
freischaffend
Sytuacja zawodowa
internulo
Praktikant
Sytuacja zawodowa
volontulo
Ehrenamtlicher
Sytuacja zawodowa
konsilisto
Berater
Sytuacja zawodowa
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Rodzaje umów
Mi havas____________ kontrakton.
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Rodzaje umów
plentempan
Vollzeit-
Rodzaj umowy
parttempan
Teilzeit-
Rodzaj umowy
limigitan
befristeten
Rodzaj umowy
permanentan
unbefristeten
Rodzaj umowy
sezonan
saisonal befristeten
Rodzaj umowy
Kiam mi ricevas mian salajron?
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Pytanie o dzień wypłaty
Mi ŝatus peti _________.
Ich würde gern____________ beantragen.
Prośba o urlop
akuŝferion
Mutterschaftszeit
Rodzaj urlopu
akuŝferion (por patro)
Vaterschaftsurlaub
Rodzaj urlopu
malsanan salajron
Krankenzeit
Rodzaj urlopu
feritagojn
Urlaubstage
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Pytanie o opodatkowanie
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Zgłaszanie dochodów
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kiu diros min ______________?
Wer informiert mich über____________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
kiom mia repago estas
die Höhe der Rückzahlung
Rodzaj rozliczenia podatku
se mi ŝuldas pli imposton
eventuell fällige Nachzahlungen
Rodzaj rozliczenia podatku