Zwroty | francuski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Kio estas la nacia minimuma salajro?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Pytanie o płacę minimalną
Mi estas ________________.
Je suis ___________.
Sytuacja zawodowa
dungata
employé(e)
Sytuacja zawodowa
senlabora
au chômage
Sytuacja zawodowa
entreprenisto
entrepreneur
Sytuacja zawodowa
memdungito
travailleur indépendant
Sytuacja zawodowa
internulo
stagiaire
Sytuacja zawodowa
volontulo
bénévole
Sytuacja zawodowa
konsilisto
consultant(e)
Sytuacja zawodowa
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Rodzaje umów
Mi havas____________ kontrakton.
J'ai un contrat ___________.
Rodzaje umów
plentempan
à temps plein
Rodzaj umowy
parttempan
à temps partiel
Rodzaj umowy
limigitan
en C.D.D.
Rodzaj umowy
permanentan
en C.D.I.
Rodzaj umowy
sezonan
saisonnier
Rodzaj umowy
Kiam mi ricevas mian salajron?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Pytanie o dzień wypłaty
Mi ŝatus peti _________.
Je voudrais _________.
Prośba o urlop
akuŝferion
un congé maternité
Rodzaj urlopu
akuŝferion (por patro)
un congé paternité
Rodzaj urlopu
malsanan salajron
un congé maladie
Rodzaj urlopu
feritagojn
des congés
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Pytanie o opodatkowanie
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Zgłaszanie dochodów
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kiu diros min ______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
kiom mia repago estas
du montant qui me sera remboursé
Rodzaj rozliczenia podatku
se mi ŝuldas pli imposton
si je dois payer davantage d'impôts
Rodzaj rozliczenia podatku