Zwroty | duński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Må jeg arbejde i [land]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Hvad er landets mindsteløn?
Pytanie o płacę minimalną
Mi estas ________________.
Jeg er ___________________ .
Sytuacja zawodowa
dungata
ansat
Sytuacja zawodowa
senlabora
arbejdsløs
Sytuacja zawodowa
entreprenisto
iværksætter
Sytuacja zawodowa
memdungito
selvstændig
Sytuacja zawodowa
internulo
praktikant
Sytuacja zawodowa
volontulo
frivillig
Sytuacja zawodowa
konsilisto
konsulent
Sytuacja zawodowa
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Rodzaje umów
Mi havas____________ kontrakton.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Rodzaje umów
plentempan
fuldtids-
Rodzaj umowy
parttempan
deltids-
Rodzaj umowy
limigitan
tidsbegrænset
Rodzaj umowy
permanentan
tidsubegrænset
Rodzaj umowy
sezonan
sæsonbegrænset
Rodzaj umowy
Kiam mi ricevas mian salajron?
Hvornår får jeg løn?
Pytanie o dzień wypłaty
Mi ŝatus peti _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Prośba o urlop
akuŝferion
barsel
Rodzaj urlopu
akuŝferion (por patro)
fædreorlov
Rodzaj urlopu
malsanan salajron
sygeorlov
Rodzaj urlopu
feritagojn
feriedage
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Pytanie o opodatkowanie
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Zgłaszanie dochodów
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kiu diros min ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
kiom mia repago estas
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Rodzaj rozliczenia podatku
se mi ŝuldas pli imposton
at jeg skylder mere i skat
Rodzaj rozliczenia podatku