Zwroty | włoski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Må jeg arbejde i [land]?
Ho i requisiti per lavorare in [paese]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Devo avere un numero di previdenza sociale prima di iniziare a lavorare?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Ho bisogno di un permesso di lavoro?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Hvad er landets mindsteløn?
Qual è il salario minimo?
Pytanie o płacę minimalną
Jeg er ___________________ .
Sono ____________.
Sytuacja zawodowa
ansat
impiegato/a
Sytuacja zawodowa
arbejdsløs
disoccupato/a
Sytuacja zawodowa
iværksætter
un imprenditore/un'imprenditrice
Sytuacja zawodowa
selvstændig
un lavoratore autonomo
Sytuacja zawodowa
praktikant
uno/a stagista
Sytuacja zawodowa
frivillig
un/una volontario/a
Sytuacja zawodowa
konsulent
un/a consulente
Sytuacja zawodowa
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Vorrei registrarmi come libero professionista.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Che tipo di contratto di lavoro offrite?
Rodzaje umów
Jeg har en ______________ kontrakt.
Ho un contratto _________.
Rodzaje umów
fuldtids-
a tempo pieno
Rodzaj umowy
deltids-
part-time
Rodzaj umowy
tidsbegrænset
a tempo determinato
Rodzaj umowy
tidsubegrænset
a tempo indeterminato
Rodzaj umowy
sæsonbegrænset
stagionale
Rodzaj umowy
Hvornår får jeg løn?
Quando viene versato lo stipendio?
Pytanie o dzień wypłaty
Jeg vil gerne bede om _________.
Vorrei chiedere ___________.
Prośba o urlop
barsel
il congedo di maternità
Rodzaj urlopu
fædreorlov
il congedo di paternità
Rodzaj urlopu
sygeorlov
il congedo per malattia
Rodzaj urlopu
feriedage
dei giorni liberi
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Vorrei avere delle informazioni sulla tassazione.
Pytanie o opodatkowanie
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Vorrei fare la dichiarazione dei redditi.
Zgłaszanie dochodów
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Vorrei assumere un commercialista per aiutarmi con la dichiarazione dei redditi.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Qual è la scadenza per inviare la mia dichiarazione dei redditi?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Ci sono sanzioni se non invio la mia dichiarazione dei redditi in tempo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Hvem vil informere mig om ______________?
Chi mi farà sapere ____________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
hvor meget tilbagebetaling jeg får
quanto mi verrà rimborsato
Rodzaj rozliczenia podatku
at jeg skylder mere i skat
se devo pagare più tasse
Rodzaj rozliczenia podatku