Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Må jeg arbejde i [land]?
Tôi có thể làm việc ở [tên đất nước] được không?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Tôi có cần sô bảo hiểm xã hội trước khi bắt đầu làm việc hay không?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Tôi có cần giấy phép làm việc hay không
Pytanie o zezwolenie na pracę
Hvad er landets mindsteløn?
Lương tối thiểu toàn quốc là bao nhiêu?
Pytanie o płacę minimalną
Jeg er ___________________ .
Tôi __________.
Sytuacja zawodowa
ansat
có việc làm
Sytuacja zawodowa
arbejdsløs
Không có việc làm
Sytuacja zawodowa
iværksætter
doanh nhân
Sytuacja zawodowa
selvstændig
tự làm chủ
Sytuacja zawodowa
praktikant
thực tập sinh
Sytuacja zawodowa
frivillig
tình nguyện viên
Sytuacja zawodowa
konsulent
tư vấn viên
Sytuacja zawodowa
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Tôi muốn đăng kí là chuyên viên tự do
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Loại hợp đồng lao động của bạn là gì?
Rodzaje umów
Jeg har en ______________ kontrakt.
Tôi có hợp đồng _________.
Rodzaje umów
fuldtids-
toàn thời gian
Rodzaj umowy
deltids-
bán thời gian
Rodzaj umowy
tidsbegrænset
hạn định
Rodzaj umowy
tidsubegrænset
lâu dài
Rodzaj umowy
sæsonbegrænset
thời vụ
Rodzaj umowy
Hvornår får jeg løn?
Khi nào tôi nhận được tiền lương?
Pytanie o dzień wypłaty
Jeg vil gerne bede om _________.
Tôi muốn hỏi về___________.
Prośba o urlop
barsel
nghỉ sinh đẻ
Rodzaj urlopu
fædreorlov
nghỉ làm cha
Rodzaj urlopu
sygeorlov
nghỉ ốm
Rodzaj urlopu
feriedage
ngày nghỉ
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Tôi muốn hỏi một vài thông tin về thuế
Pytanie o opodatkowanie
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Tôi muốn báo cáo thu nhập
Zgłaszanie dochodów
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Tôi muốn thuê một kế toán viên giúp tôi làm hoàn thuế
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Khi nào là hạn cuối để gửi đơn hoàn thuế
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Nếu tôi không gửi đơn hoàn thuế đúng hạn thì có bị phạt hay không?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Hvem vil informere mig om ______________?
Ai sẽ thông báo cho tôi biết __________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
hvor meget tilbagebetaling jeg får
tiền hoàn thuế của tôi là bao nhiêu
Rodzaj rozliczenia podatku
at jeg skylder mere i skat
tôi có nợ tiền thuế hay không
Rodzaj rozliczenia podatku