Zwroty | tajski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Må jeg arbejde i [land]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Pytanie o zezwolenie na pracę
Hvad er landets mindsteløn?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Pytanie o płacę minimalną
Jeg er ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Sytuacja zawodowa
ansat
ผู้มีงานทำ
Sytuacja zawodowa
arbejdsløs
ผู้ว่างงาน
Sytuacja zawodowa
iværksætter
ผู้ประกอบการ
Sytuacja zawodowa
selvstændig
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Sytuacja zawodowa
praktikant
เด็กฝึกงาน
Sytuacja zawodowa
frivillig
อาสาสมัคร
Sytuacja zawodowa
konsulent
ที่ปรึกษา
Sytuacja zawodowa
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Rodzaje umów
Jeg har en ______________ kontrakt.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Rodzaje umów
fuldtids-
เต็มเวลา
Rodzaj umowy
deltids-
นอกเวลา
Rodzaj umowy
tidsbegrænset
มีกำหนดเวลา
Rodzaj umowy
tidsubegrænset
พนักงานประจำ
Rodzaj umowy
sæsonbegrænset
ตามช่วงเวลา
Rodzaj umowy
Hvornår får jeg løn?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Pytanie o dzień wypłaty
Jeg vil gerne bede om _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Prośba o urlop
barsel
การลาคลอด
Rodzaj urlopu
fædreorlov
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Rodzaj urlopu
sygeorlov
การลาป่วย
Rodzaj urlopu
feriedage
การหยุดงานเอง
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Pytanie o opodatkowanie
Jeg vil gerne melde min indtjening.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Zgłaszanie dochodów
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Hvem vil informere mig om ______________?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
hvor meget tilbagebetaling jeg får
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Rodzaj rozliczenia podatku
at jeg skylder mere i skat
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Rodzaj rozliczenia podatku