Zwroty | grecki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Må jeg arbejde i [land]?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Pytanie o zezwolenie na pracę
Hvad er landets mindsteløn?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Pytanie o płacę minimalną
Jeg er ___________________ .
Είμαι _________________.
Sytuacja zawodowa
ansat
μισθωτός
Sytuacja zawodowa
arbejdsløs
άνεργος
Sytuacja zawodowa
iværksætter
επιχειρηματίας
Sytuacja zawodowa
selvstændig
αυτοαπασχολούμενος
Sytuacja zawodowa
praktikant
ασκούμενος σε πρακτική
Sytuacja zawodowa
frivillig
εθελοντής
Sytuacja zawodowa
konsulent
σύμβουλος
Sytuacja zawodowa
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Rodzaje umów
Jeg har en ______________ kontrakt.
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Rodzaje umów
fuldtids-
πλήρους απασχόλησης
Rodzaj umowy
deltids-
μερικής απασχόλησης
Rodzaj umowy
tidsbegrænset
ορισμένης διάρκειας
Rodzaj umowy
tidsubegrænset
μόνιμο
Rodzaj umowy
sæsonbegrænset
εποχιακός
Rodzaj umowy
Hvornår får jeg løn?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Pytanie o dzień wypłaty
Jeg vil gerne bede om _________.
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Prośba o urlop
barsel
άδεια μητρότητας
Rodzaj urlopu
fædreorlov
άδεια πατρότητας
Rodzaj urlopu
sygeorlov
επίδομα ασθενείας
Rodzaj urlopu
feriedage
μέρες άδεια
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Pytanie o opodatkowanie
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Zgłaszanie dochodów
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Hvem vil informere mig om ______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
hvor meget tilbagebetaling jeg får
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Rodzaj rozliczenia podatku
at jeg skylder mere i skat
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Rodzaj rozliczenia podatku