Zwroty | angielski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Må jeg arbejde i [land]?
Am I eligible to work in [country]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Do I need a social security number before I start working?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Do I need a work permit?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Hvad er landets mindsteløn?
What is the national minimum wage?
Pytanie o płacę minimalną
Jeg er ___________________ .
I am ___________________ .
Sytuacja zawodowa
ansat
employed
Sytuacja zawodowa
arbejdsløs
unemployed
Sytuacja zawodowa
iværksætter
an entrepreneur
Sytuacja zawodowa
selvstændig
self-employed
Sytuacja zawodowa
praktikant
an intern
Sytuacja zawodowa
frivillig
a volunteer
Sytuacja zawodowa
konsulent
a consultant
Sytuacja zawodowa
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
I would like to register as a freelance professional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
What type of employment contract do you have?
Rodzaje umów
Jeg har en ______________ kontrakt.
I have a ______________ contract.
Rodzaje umów
fuldtids-
full-time
Rodzaj umowy
deltids-
part-time
Rodzaj umowy
tidsbegrænset
fixed-term
Rodzaj umowy
tidsubegrænset
permanent
Rodzaj umowy
sæsonbegrænset
seasonal
Rodzaj umowy
Hvornår får jeg løn?
When do I get my paycheck?
Pytanie o dzień wypłaty
Jeg vil gerne bede om _________.
I would like to ask for _________.
Prośba o urlop
barsel
maternity leave
Rodzaj urlopu
fædreorlov
paternity leave
Rodzaj urlopu
sygeorlov
sick leave
Rodzaj urlopu
feriedage
days off
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
I would like to have some information on taxation.
Pytanie o opodatkowanie
Jeg vil gerne melde min indtjening.
I would like to report my earnings.
Zgłaszanie dochodów
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
When is the deadline to send my tax return?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Hvem vil informere mig om ______________?
Who will let me know ______________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
hvor meget tilbagebetaling jeg får
how much my refund is
Rodzaj rozliczenia podatku
at jeg skylder mere i skat
if I owe more tax
Rodzaj rozliczenia podatku