Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Mohu legálně pracovat v [country]?
Я могу работать в [страна]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Мне нужен номер социального страхования до того, как я начну работать?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Potřebuji pracovní povolení?
Мне нужно разрешение на работу?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Jaká je národní minimální mzda?
Какова государственная минимальная зарплата?
Pytanie o płacę minimalną
Já jsem ___________________ .
Я___________________.
Sytuacja zawodowa
zaměstnaný
имеющий работу
Sytuacja zawodowa
nezaměstnaný
безработный
Sytuacja zawodowa
podnikatel
предприниматель
Sytuacja zawodowa
osoba samostatně výdělečně činná
частный предприниматель
Sytuacja zawodowa
stážista
практикант
Sytuacja zawodowa
dobrovolník
волонтер
Sytuacja zawodowa
poradce
советник
Sytuacja zawodowa
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться как внештатный профессионал.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Каков тип вашего рабочего контракта?
Rodzaje umów
Mám ______________ smlouvu.
У меня______________контракт.
Rodzaje umów
na plný úvazek
полная занятость
Rodzaj umowy
na poloviční úvazek
неполная занятость
Rodzaj umowy
na dobu určitou
фиксированный
Rodzaj umowy
trvalá pozice
долговременный
Rodzaj umowy
sezonní práce
сезонный
Rodzaj umowy
Kde budu dostávat výplatu?
Когда я получу зарплату?
Pytanie o dzień wypłaty
Rád/a bych žádal/a o _________.
Я бы хотел(а) попросить о___________.
Prośba o urlop
mateřská dovolená
декретный отпуск
Rodzaj urlopu
otcovská dovolená
отпуск по причине отцовства
Rodzaj urlopu
nemocenská
больничные выплаты
Rodzaj urlopu
volný den
выходные дни
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Я бы хотел(а) узнать о налогах
Pytanie o opodatkowanie
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Я бы хотел(а) доложить о моих доходах.
Zgłaszanie dochodów
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Я бы хотел(а) нанять бухгалтера для помощи с моей налоговой декларацией.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Когда крайний срок для отправки моей налоговой декларации?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Будет ли штраф, если я не отправлю налоговую декларацию вовремя?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kdo mi dá vědět ______________?
Кто сообщит мне_______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
výše kolik dostanu zpátky
какова сумма моего возврата
Rodzaj rozliczenia podatku
jestliže musím zaplatit více daní
Долж(ен/на) ли я платить больше
Rodzaj rozliczenia podatku