Zwroty | portugalski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Mohu legálně pracovat v [country]?
Posso trabalhar em [país]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Preciso de um número de segurança social antes de começar a trabalhar?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Potřebuji pracovní povolení?
Preciso de uma autorização de trabalho?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Jaká je národní minimální mzda?
Qual é o salário mínimo nacional?
Pytanie o płacę minimalną
Já jsem ___________________ .
Sou ___________________ .
Sytuacja zawodowa
zaměstnaný
empregado(a)
Sytuacja zawodowa
nezaměstnaný
desempregado(a)
Sytuacja zawodowa
podnikatel
empreendedor(a)
Sytuacja zawodowa
osoba samostatně výdělečně činná
autônomo(a)
Sytuacja zawodowa
stážista
estagiário(a)
Sytuacja zawodowa
dobrovolník
voluntário(a)
Sytuacja zawodowa
poradce
consultor(a)
Sytuacja zawodowa
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Gostaria de me registrar como um profissional autônomo.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Que tipo de contrato empregatício vocês tem?
Rodzaje umów
Mám ______________ smlouvu.
Eu tenho um contrato de ______________.
Rodzaje umów
na plný úvazek
tempo integral
Rodzaj umowy
na poloviční úvazek
meio período
Rodzaj umowy
na dobu určitou
a termo
Rodzaj umowy
trvalá pozice
permanente
Rodzaj umowy
sezonní práce
sazonal
Rodzaj umowy
Kde budu dostávat výplatu?
Quando recebo meu pagamento?
Pytanie o dzień wypłaty
Rád/a bych žádal/a o _________.
Gostaria de pedir _________.
Prośba o urlop
mateřská dovolená
licença maternidade
Rodzaj urlopu
otcovská dovolená
licença paternidade
Rodzaj urlopu
nemocenská
auxílio-doença
Rodzaj urlopu
volný den
dias de folga
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Gostaria de obter algumas informações sobre tributação.
Pytanie o opodatkowanie
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Gostaria de relatar meus ganhos.
Zgłaszanie dochodów
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Gostaria de contratar um contador para me auxiliar com a declaração de imposto de renda.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Qual é o prazo para entregar minha declaração de renda?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Existem penalidades caso a declaração não for entregue a tempo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kdo mi dá vědět ______________?
Quem irá me avisar a respeito de ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
výše kolik dostanu zpátky
qual é o valor da restituição
Rodzaj rozliczenia podatku
jestliže musím zaplatit více daní
se há contribuições pendentes
Rodzaj rozliczenia podatku