Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Mohu legálně pracovat v [country]?
Kan ik in [land] werken?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Heb ik een burgerservicenummer nodig om te kunnen werken?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Potřebuji pracovní povolení?
Heb ik een werkvergunning nodig?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Jaká je národní minimální mzda?
Wat is het nationale minimumloon?
Pytanie o płacę minimalną
Já jsem ___________________ .
Ik ben ___________________ .
Sytuacja zawodowa
zaměstnaný
werkende
Sytuacja zawodowa
nezaměstnaný
werkloos
Sytuacja zawodowa
podnikatel
een ondernemer
Sytuacja zawodowa
osoba samostatně výdělečně činná
een zelfstandige
Sytuacja zawodowa
stážista
een stagair
Sytuacja zawodowa
dobrovolník
een vrijwilliger
Sytuacja zawodowa
poradce
een consultant
Sytuacja zawodowa
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Ik zou mij graag registreren als een professionele freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Welk type arbeidsovereenkomst biedt u aan?
Rodzaje umów
Mám ______________ smlouvu.
Ik heb een ______________ arbeidsovereenkomst.
Rodzaje umów
na plný úvazek
voltijdse
Rodzaj umowy
na poloviční úvazek
deeltijdse
Rodzaj umowy
na dobu určitou
tijdelijke
Rodzaj umowy
trvalá pozice
permanente
Rodzaj umowy
sezonní práce
seizoensgebonden
Rodzaj umowy
Kde budu dostávat výplatu?
Wanneer wordt mijn salaris betaald?
Pytanie o dzień wypłaty
Rád/a bych žádal/a o _________.
Ik zou graag _________ aanvragen.
Prośba o urlop
mateřská dovolená
moederschapsverlof
Rodzaj urlopu
otcovská dovolená
vaderschapsverlof
Rodzaj urlopu
nemocenská
ziekteverlof
Rodzaj urlopu
volný den
vrije dagen
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Ik zou graag meer informatie willen over belastingen.
Pytanie o opodatkowanie
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Ik zou graag een loonaangifte doen.
Zgłaszanie dochodów
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Ik zou graag een boekhouder huren om mij te helpen met mijn belastingteruggave.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Wanneer is de deadline voor het verzenden van mijn belastingteruggave?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Zijn er sancties als ik mijn belastingteruggave niet tijdig indien?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kdo mi dá vědět ______________?
Wie informeert mij over ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
výše kolik dostanu zpátky
hoeveel mijn belastingteruggave is
Rodzaj rozliczenia podatku
jestliže musím zaplatit více daní
of ik meer belastingen schuldig ben
Rodzaj rozliczenia podatku