Zwroty | francuski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Mohu legálně pracovat v [country]?
Est-ce que je suis éligible pour travailler en [pays] ?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Est-ce qu'il me faut un numéro de sécurité sociale pour travailler ?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Potřebuji pracovní povolení?
Est-ce que j'ai besoin d'un permis de travail ?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Jaká je národní minimální mzda?
À combien s'élève le salaire minimum national ?
Pytanie o płacę minimalną
Já jsem ___________________ .
Je suis ___________.
Sytuacja zawodowa
zaměstnaný
employé(e)
Sytuacja zawodowa
nezaměstnaný
au chômage
Sytuacja zawodowa
podnikatel
entrepreneur
Sytuacja zawodowa
osoba samostatně výdělečně činná
travailleur indépendant
Sytuacja zawodowa
stážista
stagiaire
Sytuacja zawodowa
dobrovolník
bénévole
Sytuacja zawodowa
poradce
consultant(e)
Sytuacja zawodowa
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
je voudrais m'inscrire en tant que travailleur indépendant.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Quel type de contrat d'embauche offrez-vous ?
Rodzaje umów
Mám ______________ smlouvu.
J'ai un contrat ___________.
Rodzaje umów
na plný úvazek
à temps plein
Rodzaj umowy
na poloviční úvazek
à temps partiel
Rodzaj umowy
na dobu určitou
en C.D.D.
Rodzaj umowy
trvalá pozice
en C.D.I.
Rodzaj umowy
sezonní práce
saisonnier
Rodzaj umowy
Kde budu dostávat výplatu?
Quand la paie sera-t-elle versée ?
Pytanie o dzień wypłaty
Rád/a bych žádal/a o _________.
Je voudrais _________.
Prośba o urlop
mateřská dovolená
un congé maternité
Rodzaj urlopu
otcovská dovolená
un congé paternité
Rodzaj urlopu
nemocenská
un congé maladie
Rodzaj urlopu
volný den
des congés
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Je voudrais me renseigner sur les impôts.
Pytanie o opodatkowanie
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Je voudrais déclarer mes revenus.
Zgłaszanie dochodów
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Je voudrais embaucher un comptable pour m'aider à remplir ma déclaration d'impôts.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Quelle est la date butoir pour envoyer sa déclaration d'impôts ?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Y a-t-il des sanctions en cas de retard dans le dépôt de la déclaration ?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kdo mi dá vědět ______________?
Qui me préviendra ________________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
výše kolik dostanu zpátky
du montant qui me sera remboursé
Rodzaj rozliczenia podatku
jestliže musím zaplatit více daní
si je dois payer davantage d'impôts
Rodzaj rozliczenia podatku