Zwroty | duński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Mohu legálně pracovat v [country]?
Må jeg arbejde i [land]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Potřebuji pracovní povolení?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Jaká je národní minimální mzda?
Hvad er landets mindsteløn?
Pytanie o płacę minimalną
Já jsem ___________________ .
Jeg er ___________________ .
Sytuacja zawodowa
zaměstnaný
ansat
Sytuacja zawodowa
nezaměstnaný
arbejdsløs
Sytuacja zawodowa
podnikatel
iværksætter
Sytuacja zawodowa
osoba samostatně výdělečně činná
selvstændig
Sytuacja zawodowa
stážista
praktikant
Sytuacja zawodowa
dobrovolník
frivillig
Sytuacja zawodowa
poradce
konsulent
Sytuacja zawodowa
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Rodzaje umów
Mám ______________ smlouvu.
Jeg har en ______________ kontrakt.
Rodzaje umów
na plný úvazek
fuldtids-
Rodzaj umowy
na poloviční úvazek
deltids-
Rodzaj umowy
na dobu určitou
tidsbegrænset
Rodzaj umowy
trvalá pozice
tidsubegrænset
Rodzaj umowy
sezonní práce
sæsonbegrænset
Rodzaj umowy
Kde budu dostávat výplatu?
Hvornår får jeg løn?
Pytanie o dzień wypłaty
Rád/a bych žádal/a o _________.
Jeg vil gerne bede om _________.
Prośba o urlop
mateřská dovolená
barsel
Rodzaj urlopu
otcovská dovolená
fædreorlov
Rodzaj urlopu
nemocenská
sygeorlov
Rodzaj urlopu
volný den
feriedage
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Rád/a bych vědel/a více o daních.
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Pytanie o opodatkowanie
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Zgłaszanie dochodów
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kdo mi dá vědět ______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
výše kolik dostanu zpátky
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Rodzaj rozliczenia podatku
jestliže musím zaplatit více daní
at jeg skylder mere i skat
Rodzaj rozliczenia podatku