Zwroty | chiński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Mohu legálně pracovat v [country]?
请问我可以在【国家】工作吗?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Potřebuji číslo sociálního zabezpečení před nástupem do práce?
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Potřebuji pracovní povolení?
请问我需要工作许可证吗?
Pytanie o zezwolenie na pracę
Jaká je národní minimální mzda?
全国最低工资是多少?
Pytanie o płacę minimalną
Já jsem ___________________ .
我是___________________ 。
Sytuacja zawodowa
zaměstnaný
雇佣
Sytuacja zawodowa
nezaměstnaný
待业
Sytuacja zawodowa
podnikatel
企业家
Sytuacja zawodowa
osoba samostatně výdělečně činná
自雇者
Sytuacja zawodowa
stážista
实习生
Sytuacja zawodowa
dobrovolník
志愿者
Sytuacja zawodowa
poradce
顾问
Sytuacja zawodowa
Chtěl/a bych se zaregistrovat jako osoba samostatně výdělečně činná.
我想要以自由职业者身份登记。
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

Jaký druh pracovní smlouvy máte?
你提供哪种类型的工作合同?
Rodzaje umów
Mám ______________ smlouvu.
我有一个______________合同。
Rodzaje umów
na plný úvazek
全职
Rodzaj umowy
na poloviční úvazek
兼职
Rodzaj umowy
na dobu určitou
定期合同
Rodzaj umowy
trvalá pozice
永久合同
Rodzaj umowy
sezonní práce
季节性合同
Rodzaj umowy
Kde budu dostávat výplatu?
我什么时候能拿到我的工资?
Pytanie o dzień wypłaty
Rád/a bych žádal/a o _________.
我想要_________。
Prośba o urlop
mateřská dovolená
产假
Rodzaj urlopu
otcovská dovolená
陪产假
Rodzaj urlopu
nemocenská
病假
Rodzaj urlopu
volný den
请假
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

Rád/a bych vědel/a více o daních.
我想要了解纳税的相关信息。
Pytanie o opodatkowanie
Rád/a bych nahlásil/a své příjmy.
我想要申报我的收入。
Zgłaszanie dochodów
Rád/a bych si najmul/a učetního, aby mi pomohl s daňovým přiznáním.
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
Kdy je uzávěrka pro podání daňového přiznání?
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Existují sankce pokud nepošlu své daňové příznání včas?
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Kdo mi dá vědět ______________?
谁会告诉我______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
výše kolik dostanu zpátky
我的税收返还是多少
Rodzaj rozliczenia podatku
jestliže musím zaplatit více daní
我是否要交更多税
Rodzaj rozliczenia podatku