Zwroty | turecki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

请问我可以在【国家】工作吗?
[ülke] için çalışma iznim var mı?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Çalışmaya başlamadan önce sosyal güvenlik numarasına ihtiyacım var mı?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
请问我需要工作许可证吗?
Çalışma iznine ihtiyacım var mı?
Pytanie o zezwolenie na pracę
全国最低工资是多少?
Asgari ücret ne kadar?
Pytanie o płacę minimalną
我是___________________ 。
Ben ___________________.
Sytuacja zawodowa
雇佣
çalışıyorum
Sytuacja zawodowa
待业
işsizim
Sytuacja zawodowa
企业家
girişimciyim
Sytuacja zawodowa
自雇者
serbest meslek sahibiyim
Sytuacja zawodowa
实习生
stajyerim
Sytuacja zawodowa
志愿者
gönüllüyüm
Sytuacja zawodowa
顾问
danışmanım
Sytuacja zawodowa
我想要以自由职业者身份登记。
Serbest çalışan olarak kayıt olmak istiyorum.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

你提供哪种类型的工作合同?
Ne tür bir iş sözleşmeniz var?
Rodzaje umów
我有一个______________合同。
Sözleşmem ______________.
Rodzaje umów
全职
tam zamanlı
Rodzaj umowy
兼职
yarı zamanlı
Rodzaj umowy
定期合同
süreli sözleşme
Rodzaj umowy
永久合同
kalıcı
Rodzaj umowy
季节性合同
mevsimlik
Rodzaj umowy
我什么时候能拿到我的工资?
Maaş çekimi ne zaman alabilirim?
Pytanie o dzień wypłaty
我想要_________。
_________ için başvurmak istiyorum.
Prośba o urlop
产假
annelik izni
Rodzaj urlopu
陪产假
babalık izni
Rodzaj urlopu
病假
hastalık izni
Rodzaj urlopu
请假
günlük izin
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

我想要了解纳税的相关信息。
Vergilerle ilgili bilgi almak istiyorum.
Pytanie o opodatkowanie
我想要申报我的收入。
Kazancımı beyan etmek istiyorum.
Zgłaszanie dochodów
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Vergi beyanıma yardım etmesi için bir muhasebeciyle anlaşacağım.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Vergi beyanını göndermek için son tarih hangisi?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Vergi beyanımı zamanında göndermezsem ceza öder miyim?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
谁会告诉我______________?
______________ hakkında bana kim haber verecek?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
我的税收返还是多少
geri ödeme miktarı
Rodzaj rozliczenia podatku
我是否要交更多税
daha dazla vergi ödemem gerekip gerekmediği
Rodzaj rozliczenia podatku