Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

请问我可以在【国家】工作吗?
Får jag lov att arbeta i [land]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Behöver jag ett personnummer innan jag börjar arbeta?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
请问我需要工作许可证吗?
Behöver jag ett arbetstillstånd?
Pytanie o zezwolenie na pracę
全国最低工资是多少?
Vad är minimilönen?
Pytanie o płacę minimalną
我是___________________ 。
Jag är ______________.
Sytuacja zawodowa
雇佣
anställd
Sytuacja zawodowa
待业
arbetslös
Sytuacja zawodowa
企业家
entreprenör
Sytuacja zawodowa
自雇者
egenföretagare
Sytuacja zawodowa
实习生
praktikant
Sytuacja zawodowa
志愿者
voluntärarbetare
Sytuacja zawodowa
顾问
konsultant
Sytuacja zawodowa
我想要以自由职业者身份登记。
Jag vill registrera mig som frilansare.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

你提供哪种类型的工作合同?
Vilken typ av anställningskontrakt har du?
Rodzaje umów
我有一个______________合同。
Jag har ett _________ kontrakt.
Rodzaje umów
全职
fulltid
Rodzaj umowy
兼职
deltid
Rodzaj umowy
定期合同
visstids
Rodzaj umowy
永久合同
permanent anställd
Rodzaj umowy
季节性合同
säsongsanställd
Rodzaj umowy
我什么时候能拿到我的工资?
När får jag lön?
Pytanie o dzień wypłaty
我想要_________。
Jag skulle vilja ha ____.
Prośba o urlop
产假
mammaledigt
Rodzaj urlopu
陪产假
pappaledigt
Rodzaj urlopu
病假
sjuklön
Rodzaj urlopu
请假
semester
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

我想要了解纳税的相关信息。
Jag skulle vilja ha information om beskattning.
Pytanie o opodatkowanie
我想要申报我的收入。
Jag vill rapportera min inkomst.
Zgłaszanie dochodów
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Jag vill anställa en revisor för att hjälpa mig med min deklaration.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
När är sista dagen för att skicka in min deklaration?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Är det några straffavgifter om jag inte skickar in min deklaration i tid?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
谁会告诉我______________?
Vem informerar mig om _______?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
我的税收返还是多少
hur mycket min skatteåterbäring är
Rodzaj rozliczenia podatku
我是否要交更多税
huruvida jag ska betala mer skatt
Rodzaj rozliczenia podatku