Zwroty | rumuński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

请问我可以在【国家】工作吗?
Pot lucra în [țara]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
请问我需要工作许可证吗?
Am nevoie de permis de muncă?
Pytanie o zezwolenie na pracę
全国最低工资是多少?
Care este salariul minim pe economie?
Pytanie o płacę minimalną
我是___________________ 。
Sunt ___________________ .
Sytuacja zawodowa
雇佣
angajat
Sytuacja zawodowa
待业
neangajat
Sytuacja zawodowa
企业家
antreprenor
Sytuacja zawodowa
自雇者
independent
Sytuacja zawodowa
实习生
practicant
Sytuacja zawodowa
志愿者
voluntar
Sytuacja zawodowa
顾问
consultant
Sytuacja zawodowa
我想要以自由职业者身份登记。
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

你提供哪种类型的工作合同?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Rodzaje umów
我有一个______________合同。
Am contract de ______________.
Rodzaje umów
全职
normă întreagă
Rodzaj umowy
兼职
jumătate de normă
Rodzaj umowy
定期合同
pe perioadă determinată
Rodzaj umowy
永久合同
pe perioadă nedeterminată
Rodzaj umowy
季节性合同
temporar
Rodzaj umowy
我什么时候能拿到我的工资?
Când primesc salariul?
Pytanie o dzień wypłaty
我想要_________。
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Prośba o urlop
产假
concediu maternal
Rodzaj urlopu
陪产假
concediul paternal
Rodzaj urlopu
病假
concediu medical
Rodzaj urlopu
请假
zile libere
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

我想要了解纳税的相关信息。
Aș dori câteva informații despre taxe.
Pytanie o opodatkowanie
我想要申报我的收入。
Aș dori să-mi declar venitul.
Zgłaszanie dochodów
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
谁会告诉我______________?
Cine mă va informa de ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
我的税收返还是多少
cât este rambursarea
Rodzaj rozliczenia podatku
我是否要交更多税
dacă datorez mai mult
Rodzaj rozliczenia podatku