Zwroty | polski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

请问我可以在【国家】工作吗?
Czy mogę (legalnie) pracować w [nazwa kraju]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Czy muszę posiadać numer ubezpieczenia społecznego, zanim zacznę pracę?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
请问我需要工作许可证吗?
Czy muszę mieć zezwolenie na pracę?
Pytanie o zezwolenie na pracę
全国最低工资是多少?
Ile wynosi płaca minimalna w [nazwa kraju]?
Pytanie o płacę minimalną
我是___________________ 。
Jestem ___________________ .
Sytuacja zawodowa
雇佣
zatrudniony/a
Sytuacja zawodowa
待业
bezrobotny/a
Sytuacja zawodowa
企业家
przedsiębiorcą
Sytuacja zawodowa
自雇者
osobą pracującą na własny rachunek / samozatrudniony/a
Sytuacja zawodowa
实习生
praktykantem/praktykantką
Sytuacja zawodowa
志愿者
wolontariuszem/wolontariuszką
Sytuacja zawodowa
顾问
doradcą
Sytuacja zawodowa
我想要以自由职业者身份登记。
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

你提供哪种类型的工作合同?
Jaki rodzaj umowy o pracę Pan/Pani ma?
Rodzaje umów
我有一个______________合同。
Mam umowę ___________.
Rodzaje umów
全职
o pracę na pełny etat
Rodzaj umowy
兼职
o pracę w niepełnym wymiarze godzin
Rodzaj umowy
定期合同
(o pracę) na czas określony
Rodzaj umowy
永久合同
(o pracę) na czas nieokreślony
Rodzaj umowy
季节性合同
o pracę sezonową
Rodzaj umowy
我什么时候能拿到我的工资?
Kiedy będę dostawać wypłatę?
Pytanie o dzień wypłaty
我想要_________。
Chciałabym/Chciałabym poprosić o _________.
Prośba o urlop
产假
urlop macierzyński
Rodzaj urlopu
陪产假
urlop ojcowski
Rodzaj urlopu
病假
chorobowe
Rodzaj urlopu
请假
kilka dni urlopu
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

我想要了解纳税的相关信息。
Chciałabym/Chciałabym dowiedzieć się więcej o opodatkowaniu.
Pytanie o opodatkowanie
我想要申报我的收入。
Chciałabym/Chciałabym zgłosić moje dochody.
Zgłaszanie dochodów
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Chciałabym/Chciałabym zatrudnić księgowego do pomocy z moim zeznaniem podatkowym.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Do kiedy należy złożyć zeznanie podatkowe?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Co mi grozi za spóźnienie z zeznaniem podatkowym?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
谁会告诉我______________?
Kto poinformuje mnie ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
我的税收返还是多少
ile wynosi mój zwrot podatku
Rodzaj rozliczenia podatku
我是否要交更多税
czy muszę zapłacić dopłatę podatku
Rodzaj rozliczenia podatku