Zwroty | niemiecki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

请问我可以在【国家】工作吗?
Kann ich in [Land] arbeiten?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Brauche ich eine Sozialversicherungsnummer, bevor ich anfange zu arbeiten?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
请问我需要工作许可证吗?
Brauche ich eine Arbeitserlaubnis?
Pytanie o zezwolenie na pracę
全国最低工资是多少?
Wie hoch ist der landesübliche Mindestlohn?
Pytanie o płacę minimalną
我是___________________ 。
Ich bin _________________.
Sytuacja zawodowa
雇佣
im Beruf
Sytuacja zawodowa
待业
arbeitslos
Sytuacja zawodowa
企业家
Unternehmer
Sytuacja zawodowa
自雇者
freischaffend
Sytuacja zawodowa
实习生
Praktikant
Sytuacja zawodowa
志愿者
Ehrenamtlicher
Sytuacja zawodowa
顾问
Berater
Sytuacja zawodowa
我想要以自由职业者身份登记。
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

你提供哪种类型的工作合同?
Was für einen Arbeitsvertrag haben Sie?
Rodzaje umów
我有一个______________合同。
Ich habe einen ____________ Vertrag.
Rodzaje umów
全职
Vollzeit-
Rodzaj umowy
兼职
Teilzeit-
Rodzaj umowy
定期合同
befristeten
Rodzaj umowy
永久合同
unbefristeten
Rodzaj umowy
季节性合同
saisonal befristeten
Rodzaj umowy
我什么时候能拿到我的工资?
Wann bekomme ich meinen Lohnscheck?
Pytanie o dzień wypłaty
我想要_________。
Ich würde gern____________ beantragen.
Prośba o urlop
产假
Mutterschaftszeit
Rodzaj urlopu
陪产假
Vaterschaftsurlaub
Rodzaj urlopu
病假
Krankenzeit
Rodzaj urlopu
请假
Urlaubstage
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

我想要了解纳税的相关信息。
Ich hätte gern weitere Informationen zu Steuern.
Pytanie o opodatkowanie
我想要申报我的收入。
Ich möchte meine Lohnerklärung vornehmen.
Zgłaszanie dochodów
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Ich möchte einen Steuerberater als Hilfe für meine Steuererklärung anstellen.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Wann endet die Frist zum Einsenden der Steuererklärung?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Muss ich Strafe zahlen, wenn ich die Steuererklärung nicht rechtzeitig einschicke?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
谁会告诉我______________?
Wer informiert mich über____________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
我的税收返还是多少
die Höhe der Rückzahlung
Rodzaj rozliczenia podatku
我是否要交更多税
eventuell fällige Nachzahlungen
Rodzaj rozliczenia podatku