Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

请问我可以在【国家】工作吗?
¿Puedo trabajar en (país)?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
¿Necesito número de la seguridad social antes de empezar a trabajar?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
请问我需要工作许可证吗?
¿Necesito permiso de trabajo?
Pytanie o zezwolenie na pracę
全国最低工资是多少?
¿Cuál es el salario mínimo interprofesional?
Pytanie o płacę minimalną
我是___________________ 。
Soy ____________________.
Sytuacja zawodowa
雇佣
asalariado
Sytuacja zawodowa
待业
desempleado
Sytuacja zawodowa
企业家
empresario
Sytuacja zawodowa
自雇者
autónomo
Sytuacja zawodowa
实习生
trabajador en prácticas
Sytuacja zawodowa
志愿者
voluntario
Sytuacja zawodowa
顾问
asesor
Sytuacja zawodowa
我想要以自由职业者身份登记。
Me gustaría darme de alta como autónomo.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

你提供哪种类型的工作合同?
¿Qué tipo de contrato laboral ofrecen ustedes?
Rodzaje umów
我有一个______________合同。
Tengo un contrato ______________.
Rodzaje umów
全职
a tiempo completo
Rodzaj umowy
兼职
a tiempo parcial
Rodzaj umowy
定期合同
de duración determinada
Rodzaj umowy
永久合同
indefinido
Rodzaj umowy
季节性合同
de temporada
Rodzaj umowy
我什么时候能拿到我的工资?
¿Cuándo se cobra?
Pytanie o dzień wypłaty
我想要_________。
Me gustaría solicitar _____________.
Prośba o urlop
产假
la baja por maternidad
Rodzaj urlopu
陪产假
la baja por paternidad
Rodzaj urlopu
病假
la baja por enfermedad
Rodzaj urlopu
请假
días libres
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

我想要了解纳税的相关信息。
Me gustaría informarme sobre los impuestos
Pytanie o opodatkowanie
我想要申报我的收入。
Me gustaría declarar mis ingresos.
Zgłaszanie dochodów
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Me gustaría contratar a un asesor fiscal para que me ayude con la declaración de la renta.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
¿Cuándo acaba el plazo de presentación de la declaración de la renta?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
如果我不及时纳税会有处罚吗?
¿Existen sanciones por presentar la declaración de la renta fuera de plazo?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
谁会告诉我______________?
¿Cómo me informarán de _______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
我的税收返还是多少
¿Cuánto me sale a devolver?
Rodzaj rozliczenia podatku
我是否要交更多税
¿Cuánto me sale a pagar?
Rodzaj rozliczenia podatku