Zwroty | hindi - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

请问我可以在【国家】工作吗?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
请问我需要工作许可证吗?
Pytanie o zezwolenie na pracę
全国最低工资是多少?
Pytanie o płacę minimalną
我是___________________ 。
Sytuacja zawodowa
雇佣
Sytuacja zawodowa
待业
Sytuacja zawodowa
企业家
Sytuacja zawodowa
自雇者
Sytuacja zawodowa
实习生
Sytuacja zawodowa
志愿者
Sytuacja zawodowa
顾问
Sytuacja zawodowa
我想要以自由职业者身份登记。
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

你提供哪种类型的工作合同?
Rodzaje umów
我有一个______________合同。
Rodzaje umów
全职
Rodzaj umowy
兼职
Rodzaj umowy
定期合同
Rodzaj umowy
永久合同
Rodzaj umowy
季节性合同
Rodzaj umowy
我什么时候能拿到我的工资?
Pytanie o dzień wypłaty
我想要_________。
Prośba o urlop
产假
Rodzaj urlopu
陪产假
Rodzaj urlopu
病假
Rodzaj urlopu
请假
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

我想要了解纳税的相关信息。
Pytanie o opodatkowanie
我想要申报我的收入。
Zgłaszanie dochodów
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
谁会告诉我______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
我的税收返还是多少
Rodzaj rozliczenia podatku
我是否要交更多税
Rodzaj rozliczenia podatku