Zwroty | grecki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

请问我可以在【国家】工作吗?
Μπορώ να δουλέψω στην [χώρα];
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Χρειάζομαι αριθμό κοινωνικών ασφαλίσεων, πριν αρχίσω να εργάζομαι;
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
请问我需要工作许可证吗?
Χρειάζομαι άδεια εργασίας;
Pytanie o zezwolenie na pracę
全国最低工资是多少?
Ποιος είναι ο εθνικός κατώτατος μισθός;
Pytanie o płacę minimalną
我是___________________ 。
Είμαι _________________.
Sytuacja zawodowa
雇佣
μισθωτός
Sytuacja zawodowa
待业
άνεργος
Sytuacja zawodowa
企业家
επιχειρηματίας
Sytuacja zawodowa
自雇者
αυτοαπασχολούμενος
Sytuacja zawodowa
实习生
ασκούμενος σε πρακτική
Sytuacja zawodowa
志愿者
εθελοντής
Sytuacja zawodowa
顾问
σύμβουλος
Sytuacja zawodowa
我想要以自由职业者身份登记。
Θα ήθελα να εγγραφώ ως επαγγελματίας αυτοαπασχολούμενος.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

你提供哪种类型的工作合同?
Τι είδος συμβολαίου προσφέρετε;
Rodzaje umów
我有一个______________合同。
Έχω ένα ______________ συμβόλαιο.
Rodzaje umów
全职
πλήρους απασχόλησης
Rodzaj umowy
兼职
μερικής απασχόλησης
Rodzaj umowy
定期合同
ορισμένης διάρκειας
Rodzaj umowy
永久合同
μόνιμο
Rodzaj umowy
季节性合同
εποχιακός
Rodzaj umowy
我什么时候能拿到我的工资?
Πότε θα λάβω το μισθό μου;
Pytanie o dzień wypłaty
我想要_________。
Θα ήθελα να ζητήσω _________.
Prośba o urlop
产假
άδεια μητρότητας
Rodzaj urlopu
陪产假
άδεια πατρότητας
Rodzaj urlopu
病假
επίδομα ασθενείας
Rodzaj urlopu
请假
μέρες άδεια
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

我想要了解纳税的相关信息。
Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φόρους.
Pytanie o opodatkowanie
我想要申报我的收入。
Θα ήθελα να δηλώσω τα κέρδη μου.
Zgłaszanie dochodów
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Θα ήθελα να προσλάβω λογιστή για να με βοηθήσει με την φορολογική μου δήλωση.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Πότε είναι η προθεσμία για να στείλω την φορολογική μου δήλωση;
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Υπάρχουν οποιεσδήποτε κυρώσεις αν δεν στείλω την φορολογική μου δήλωση εγκαίρως;
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
谁会告诉我______________?
Ποιος θα με ενημερώσει ______________;
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
我的税收返还是多少
πόσο φόρο θα μου επιστρέψουν
Rodzaj rozliczenia podatku
我是否要交更多税
αν χρωστάω περισσότερο φόρο
Rodzaj rozliczenia podatku