Zwroty | esperancki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

请问我可以在【国家】工作吗?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
请问我需要工作许可证吗?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Pytanie o zezwolenie na pracę
全国最低工资是多少?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Pytanie o płacę minimalną
我是___________________ 。
Mi estas ________________.
Sytuacja zawodowa
雇佣
dungata
Sytuacja zawodowa
待业
senlabora
Sytuacja zawodowa
企业家
entreprenisto
Sytuacja zawodowa
自雇者
memdungito
Sytuacja zawodowa
实习生
internulo
Sytuacja zawodowa
志愿者
volontulo
Sytuacja zawodowa
顾问
konsilisto
Sytuacja zawodowa
我想要以自由职业者身份登记。
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

你提供哪种类型的工作合同?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Rodzaje umów
我有一个______________合同。
Mi havas____________ kontrakton.
Rodzaje umów
全职
plentempan
Rodzaj umowy
兼职
parttempan
Rodzaj umowy
定期合同
limigitan
Rodzaj umowy
永久合同
permanentan
Rodzaj umowy
季节性合同
sezonan
Rodzaj umowy
我什么时候能拿到我的工资?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Pytanie o dzień wypłaty
我想要_________。
Mi ŝatus peti _________.
Prośba o urlop
产假
akuŝferion
Rodzaj urlopu
陪产假
akuŝferion (por patro)
Rodzaj urlopu
病假
malsanan salajron
Rodzaj urlopu
请假
feritagojn
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

我想要了解纳税的相关信息。
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Pytanie o opodatkowanie
我想要申报我的收入。
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Zgłaszanie dochodów
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
谁会告诉我______________?
Kiu diros min ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
我的税收返还是多少
kiom mia repago estas
Rodzaj rozliczenia podatku
我是否要交更多税
se mi ŝuldas pli imposton
Rodzaj rozliczenia podatku