Zwroty | duński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

请问我可以在【国家】工作吗?
Må jeg arbejde i [land]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Skal jeg bruge et cpr-nummer inden jeg begynder at arbejde?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
请问我需要工作许可证吗?
Behøver jeg en arbejdstilladelse?
Pytanie o zezwolenie na pracę
全国最低工资是多少?
Hvad er landets mindsteløn?
Pytanie o płacę minimalną
我是___________________ 。
Jeg er ___________________ .
Sytuacja zawodowa
雇佣
ansat
Sytuacja zawodowa
待业
arbejdsløs
Sytuacja zawodowa
企业家
iværksætter
Sytuacja zawodowa
自雇者
selvstændig
Sytuacja zawodowa
实习生
praktikant
Sytuacja zawodowa
志愿者
frivillig
Sytuacja zawodowa
顾问
konsulent
Sytuacja zawodowa
我想要以自由职业者身份登记。
Jeg vil gerne registrere mig som professionel freelancer.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

你提供哪种类型的工作合同?
Hvilken type ansættelseskontrakt har I?
Rodzaje umów
我有一个______________合同。
Jeg har en ______________ kontrakt.
Rodzaje umów
全职
fuldtids-
Rodzaj umowy
兼职
deltids-
Rodzaj umowy
定期合同
tidsbegrænset
Rodzaj umowy
永久合同
tidsubegrænset
Rodzaj umowy
季节性合同
sæsonbegrænset
Rodzaj umowy
我什么时候能拿到我的工资?
Hvornår får jeg løn?
Pytanie o dzień wypłaty
我想要_________。
Jeg vil gerne bede om _________.
Prośba o urlop
产假
barsel
Rodzaj urlopu
陪产假
fædreorlov
Rodzaj urlopu
病假
sygeorlov
Rodzaj urlopu
请假
feriedage
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

我想要了解纳税的相关信息。
Jeg vil gerne have oplysninger om skat.
Pytanie o opodatkowanie
我想要申报我的收入。
Jeg vil gerne melde min indtjening.
Zgłaszanie dochodów
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
Jeg vil gerne hyre en revisor til at hjælpe mig med min selvangivelse.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
Hvornår er der deadline for at sende min selvangivelse?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Er der bøder, hvis jeg ikke sender min selvangivelse til tiden?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
谁会告诉我______________?
Hvem vil informere mig om ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
我的税收返还是多少
hvor meget tilbagebetaling jeg får
Rodzaj rozliczenia podatku
我是否要交更多税
at jeg skylder mere i skat
Rodzaj rozliczenia podatku