Zwroty | angielski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

请问我可以在【国家】工作吗?
Am I eligible to work in [country]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
请问我工作之前需要获取社会保障号吗?
Do I need a social security number before I start working?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
请问我需要工作许可证吗?
Do I need a work permit?
Pytanie o zezwolenie na pracę
全国最低工资是多少?
What is the national minimum wage?
Pytanie o płacę minimalną
我是___________________ 。
I am ___________________ .
Sytuacja zawodowa
雇佣
employed
Sytuacja zawodowa
待业
unemployed
Sytuacja zawodowa
企业家
an entrepreneur
Sytuacja zawodowa
自雇者
self-employed
Sytuacja zawodowa
实习生
an intern
Sytuacja zawodowa
志愿者
a volunteer
Sytuacja zawodowa
顾问
a consultant
Sytuacja zawodowa
我想要以自由职业者身份登记。
I would like to register as a freelance professional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

你提供哪种类型的工作合同?
What type of employment contract do you have?
Rodzaje umów
我有一个______________合同。
I have a ______________ contract.
Rodzaje umów
全职
full-time
Rodzaj umowy
兼职
part-time
Rodzaj umowy
定期合同
fixed-term
Rodzaj umowy
永久合同
permanent
Rodzaj umowy
季节性合同
seasonal
Rodzaj umowy
我什么时候能拿到我的工资?
When do I get my paycheck?
Pytanie o dzień wypłaty
我想要_________。
I would like to ask for _________.
Prośba o urlop
产假
maternity leave
Rodzaj urlopu
陪产假
paternity leave
Rodzaj urlopu
病假
sick leave
Rodzaj urlopu
请假
days off
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

我想要了解纳税的相关信息。
I would like to have some information on taxation.
Pytanie o opodatkowanie
我想要申报我的收入。
I would like to report my earnings.
Zgłaszanie dochodów
我想要雇佣一个会计帮我进行纳税申报。
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
请问我的纳税申报截止日期是什么时候?
When is the deadline to send my tax return?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
如果我不及时纳税会有处罚吗?
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
谁会告诉我______________?
Who will let me know ______________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
我的税收返还是多少
how much my refund is
Rodzaj rozliczenia podatku
我是否要交更多税
if I owe more tax
Rodzaj rozliczenia podatku