Zwroty | węgierski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Am I eligible to work in [country]?
Van jogosultságom [országban] dolgozni?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Do I need a social security number before I start working?
Szükségem van társadalombiztosítási számra mielőtt munkát vállalok?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Do I need a work permit?
Szükségem van munkavállalási engedélyre?
Pytanie o zezwolenie na pracę
What is the national minimum wage?
Mi a minimálbér?
Pytanie o płacę minimalną
I am ___________________ .
___________________vagyok.
Sytuacja zawodowa
employed
alkalmazott
Sytuacja zawodowa
unemployed
munkanélküli
Sytuacja zawodowa
an entrepreneur
vállalkozó
Sytuacja zawodowa
self-employed
egyéni vállalkozó
Sytuacja zawodowa
an intern
gyakornok
Sytuacja zawodowa
a volunteer
önkéntes
Sytuacja zawodowa
a consultant
szaktanácsadó
Sytuacja zawodowa
I would like to register as a freelance professional.
Szeretnék szabadúszóként regisztrálni.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

What type of employment contract do you have?
Milyen típusú a munkaszerződés?
Rodzaje umów
I have a ______________ contract.
______________ szerződésem van.
Rodzaje umów
full-time
teljes munkaidős
Rodzaj umowy
part-time
részmunkaidős
Rodzaj umowy
fixed-term
határozott idejű
Rodzaj umowy
permanent
állandó
Rodzaj umowy
seasonal
szezonális
Rodzaj umowy
When do I get my paycheck?
Mikor kapok fizetést?
Pytanie o dzień wypłaty
I would like to ask for _________.
Szeretnék_________igényelni.
Prośba o urlop
maternity leave
szülési szabadság
Rodzaj urlopu
paternity leave
apasági szabadság
Rodzaj urlopu
sick leave
betegszabadság
Rodzaj urlopu
days off
szabadnap
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

I would like to have some information on taxation.
Szeretnék többet megtudni az adózásról.
Pytanie o opodatkowanie
I would like to report my earnings.
Szeretném bejelenteni a keresetem.
Zgłaszanie dochodów
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Szeretnék egy könyvelőt megbízni az adóbevallásom elkészítésével.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
When is the deadline to send my tax return?
Mikor van az adóbevallás elküldésének határideje?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Van valamilyen büntetés, ha nem küldöm el időben az adóbevallásom?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Who will let me know ______________ ?
Ki fogja a tudtomra adni, ______________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
how much my refund is
mennyi a visszatérítés?
Rodzaj rozliczenia podatku
if I owe more tax
mennyit kell még fizetnem?
Rodzaj rozliczenia podatku