Zwroty | tajski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Am I eligible to work in [country]?
ฉันสามารถทำงานใน[ประเทศ]ได้ไหม
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Do I need a social security number before I start working?
ฉันจำเป็นต้องมีหมายเลขประกันสังคมก่อนเริ่มทำงานไหม
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Do I need a work permit?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตทำงานไหม
Pytanie o zezwolenie na pracę
What is the national minimum wage?
ค่าแรงขั้นต่ำของประเทศคือเท่าไร
Pytanie o płacę minimalną
I am ___________________ .
ฉันเป็น ___________________
Sytuacja zawodowa
employed
ผู้มีงานทำ
Sytuacja zawodowa
unemployed
ผู้ว่างงาน
Sytuacja zawodowa
an entrepreneur
ผู้ประกอบการ
Sytuacja zawodowa
self-employed
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ
Sytuacja zawodowa
an intern
เด็กฝึกงาน
Sytuacja zawodowa
a volunteer
อาสาสมัคร
Sytuacja zawodowa
a consultant
ที่ปรึกษา
Sytuacja zawodowa
I would like to register as a freelance professional.
ฉันต้องการลงทะเบียนเป็นผู้ทำอาชีพอิสระ
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

What type of employment contract do you have?
ประเภทของสัญญาจ้างงานที่คุณมีคือแบบไหน
Rodzaje umów
I have a ______________ contract.
ฉันมีสัญญาประเภท ______________
Rodzaje umów
full-time
เต็มเวลา
Rodzaj umowy
part-time
นอกเวลา
Rodzaj umowy
fixed-term
มีกำหนดเวลา
Rodzaj umowy
permanent
พนักงานประจำ
Rodzaj umowy
seasonal
ตามช่วงเวลา
Rodzaj umowy
When do I get my paycheck?
ฉันจะได้รับค่าจ้างของฉันเมื่อไร
Pytanie o dzień wypłaty
I would like to ask for _________.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับ _________
Prośba o urlop
maternity leave
การลาคลอด
Rodzaj urlopu
paternity leave
การลา(คลอด)ของผู้เป็นบิดา
Rodzaj urlopu
sick leave
การลาป่วย
Rodzaj urlopu
days off
การหยุดงานเอง
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

I would like to have some information on taxation.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษี
Pytanie o opodatkowanie
I would like to report my earnings.
ฉันต้องการยื่นรายงานแสดงรายได้จากการทำงานของฉัน
Zgłaszanie dochodów
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
ฉันต้องการจ้างนักบัญชีเพื่อช่วยเกี่ยวกับการคืนภาษีของฉัน
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
When is the deadline to send my tax return?
วันสุดท้ายของการทำเรื่องขอคืนภาษีของฉันคือเมื่อไร
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
หากฉันทำเรื่องขอคืนภาษีไม่ทันกำหนด ฉันต้องจ่ายค่าปรับไหม
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Who will let me know ______________ ?
ใครจะเป็นคนบอกให้ฉันทราบว่า ______________
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
how much my refund is
ฉันจะได้รับเงินภาษีคืนเท่าไร
Rodzaj rozliczenia podatku
if I owe more tax
ฉันค้างชำระภาษีอากรหรือไม่
Rodzaj rozliczenia podatku