Zwroty | rumuński - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Am I eligible to work in [country]?
Pot lucra în [țara]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Do I need a social security number before I start working?
Am nevoie de cod numeric personal înainte de a începe să lucrez?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Do I need a work permit?
Am nevoie de permis de muncă?
Pytanie o zezwolenie na pracę
What is the national minimum wage?
Care este salariul minim pe economie?
Pytanie o płacę minimalną
I am ___________________ .
Sunt ___________________ .
Sytuacja zawodowa
employed
angajat
Sytuacja zawodowa
unemployed
neangajat
Sytuacja zawodowa
an entrepreneur
antreprenor
Sytuacja zawodowa
self-employed
independent
Sytuacja zawodowa
an intern
practicant
Sytuacja zawodowa
a volunteer
voluntar
Sytuacja zawodowa
a consultant
consultant
Sytuacja zawodowa
I would like to register as a freelance professional.
Aș vrea să mă înregistrez ca free-lancer profesional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

What type of employment contract do you have?
Ce fel de contract de muncă aveți?
Rodzaje umów
I have a ______________ contract.
Am contract de ______________.
Rodzaje umów
full-time
normă întreagă
Rodzaj umowy
part-time
jumătate de normă
Rodzaj umowy
fixed-term
pe perioadă determinată
Rodzaj umowy
permanent
pe perioadă nedeterminată
Rodzaj umowy
seasonal
temporar
Rodzaj umowy
When do I get my paycheck?
Când primesc salariul?
Pytanie o dzień wypłaty
I would like to ask for _________.
Mi-ar plăcea să întreb _________.
Prośba o urlop
maternity leave
concediu maternal
Rodzaj urlopu
paternity leave
concediul paternal
Rodzaj urlopu
sick leave
concediu medical
Rodzaj urlopu
days off
zile libere
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

I would like to have some information on taxation.
Aș dori câteva informații despre taxe.
Pytanie o opodatkowanie
I would like to report my earnings.
Aș dori să-mi declar venitul.
Zgłaszanie dochodów
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Aș vrea să angajez un contabil care să mă ajute cu recuperarea taxelor.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
When is the deadline to send my tax return?
Care este termenul limită de a trimite formularul de recuperare a taxelor?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Sunt penalități în cazul în care nu trimit fomularul de recuperare a taxelor la timp?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Who will let me know ______________ ?
Cine mă va informa de ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
how much my refund is
cât este rambursarea
Rodzaj rozliczenia podatku
if I owe more tax
dacă datorez mai mult
Rodzaj rozliczenia podatku