Zwroty | hindi - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Am I eligible to work in [country]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Do I need a social security number before I start working?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Do I need a work permit?
Pytanie o zezwolenie na pracę
What is the national minimum wage?
Pytanie o płacę minimalną
I am ___________________ .
Sytuacja zawodowa
employed
Sytuacja zawodowa
unemployed
Sytuacja zawodowa
an entrepreneur
Sytuacja zawodowa
self-employed
Sytuacja zawodowa
an intern
Sytuacja zawodowa
a volunteer
Sytuacja zawodowa
a consultant
Sytuacja zawodowa
I would like to register as a freelance professional.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

What type of employment contract do you have?
Rodzaje umów
I have a ______________ contract.
Rodzaje umów
full-time
Rodzaj umowy
part-time
Rodzaj umowy
fixed-term
Rodzaj umowy
permanent
Rodzaj umowy
seasonal
Rodzaj umowy
When do I get my paycheck?
Pytanie o dzień wypłaty
I would like to ask for _________.
Prośba o urlop
maternity leave
Rodzaj urlopu
paternity leave
Rodzaj urlopu
sick leave
Rodzaj urlopu
days off
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

I would like to have some information on taxation.
Pytanie o opodatkowanie
I would like to report my earnings.
Zgłaszanie dochodów
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
When is the deadline to send my tax return?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Who will let me know ______________ ?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
how much my refund is
Rodzaj rozliczenia podatku
if I owe more tax
Rodzaj rozliczenia podatku