Zwroty | esperancki - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Am I eligible to work in [country]?
Ĉu mi estas elektebla labori en [lando]?
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Do I need a social security number before I start working?
Ĉu mi bezonas numeron de socia sekureco, antaŭ ol mi komencas labori?
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Do I need a work permit?
Ĉu mi bezonas laborpermeson?
Pytanie o zezwolenie na pracę
What is the national minimum wage?
Kio estas la nacia minimuma salajro?
Pytanie o płacę minimalną
I am ___________________ .
Mi estas ________________.
Sytuacja zawodowa
employed
dungata
Sytuacja zawodowa
unemployed
senlabora
Sytuacja zawodowa
an entrepreneur
entreprenisto
Sytuacja zawodowa
self-employed
memdungito
Sytuacja zawodowa
an intern
internulo
Sytuacja zawodowa
a volunteer
volontulo
Sytuacja zawodowa
a consultant
konsilisto
Sytuacja zawodowa
I would like to register as a freelance professional.
Mi ŝatus registri kiel sendependa profesiisto.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

What type of employment contract do you have?
Kio tipon de kontrakto de dungado vi havas?
Rodzaje umów
I have a ______________ contract.
Mi havas____________ kontrakton.
Rodzaje umów
full-time
plentempan
Rodzaj umowy
part-time
parttempan
Rodzaj umowy
fixed-term
limigitan
Rodzaj umowy
permanent
permanentan
Rodzaj umowy
seasonal
sezonan
Rodzaj umowy
When do I get my paycheck?
Kiam mi ricevas mian salajron?
Pytanie o dzień wypłaty
I would like to ask for _________.
Mi ŝatus peti _________.
Prośba o urlop
maternity leave
akuŝferion
Rodzaj urlopu
paternity leave
akuŝferion (por patro)
Rodzaj urlopu
sick leave
malsanan salajron
Rodzaj urlopu
days off
feritagojn
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

I would like to have some information on taxation.
Mi ŝatus havi informon sur la impostado.
Pytanie o opodatkowanie
I would like to report my earnings.
Mi ŝatus raporti miajn enspezojn.
Zgłaszanie dochodów
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
Mi ŝatus dungi libroteniston pro helpi min kun mia impostoreveno.
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
When is the deadline to send my tax return?
Kiam estas la limdato por sendi mian impostorevenon?
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
Ĉu estas punoj, se mi ne sendas mian impostorevenon ĝustatempe?
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Who will let me know ______________ ?
Kiu diros min ______________?
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
how much my refund is
kiom mia repago estas
Rodzaj rozliczenia podatku
if I owe more tax
se mi ŝuldas pli imposton
Rodzaj rozliczenia podatku