Zwroty | arabski - Życie za granicą | Praca

Praca - Ogólne

Am I eligible to work in [country]?
هل أنا مؤهل للعمل في [بلد]؟
Pytanie, czy wolno nam pracować w danym kraju
Do I need a social security number before I start working?
هل أنا بحاجة لرقم ضمان اجتماعي قبل البدء بالعمل؟
Pytanie o numer ubezpieczenia społecznego
Do I need a work permit?
هل أنا بحاجة لإذن للعمل
Pytanie o zezwolenie na pracę
What is the national minimum wage?
ما هو الأجر الأدنى في تلك البلاد؟
Pytanie o płacę minimalną
I am ___________________ .
أنا________________.
Sytuacja zawodowa
employed
موظف
Sytuacja zawodowa
unemployed
غير موظف
Sytuacja zawodowa
an entrepreneur
رائد أعمال
Sytuacja zawodowa
self-employed
أعمل بمفردي
Sytuacja zawodowa
an intern
متدرب
Sytuacja zawodowa
a volunteer
متطوع
Sytuacja zawodowa
a consultant
مستشار
Sytuacja zawodowa
I would like to register as a freelance professional.
أود التسجيل كاختصاصي مستقل.
Rejestracja jako wolny strzelec

Praca - Umowy

What type of employment contract do you have?
ما هو نوع عقد العمل لديكم؟
Rodzaje umów
I have a ______________ contract.
إنني أعمل بموجب عقد____________________.
Rodzaje umów
full-time
دوام كامل
Rodzaj umowy
part-time
دوام جزئي
Rodzaj umowy
fixed-term
لمدة محدودة
Rodzaj umowy
permanent
دائم
Rodzaj umowy
seasonal
موسمي
Rodzaj umowy
When do I get my paycheck?
متى سأحصل على شيك الراتب؟
Pytanie o dzień wypłaty
I would like to ask for _________.
أرغب في طلب _______________.
Prośba o urlop
maternity leave
إجازة امومة
Rodzaj urlopu
paternity leave
إجازة أبوة
Rodzaj urlopu
sick leave
إجازة مرضية
Rodzaj urlopu
days off
أيام عطلة
Rodzaj urlopu

Praca - Zwrot podatku

I would like to have some information on taxation.
أود الحصول على معلومات بخصوص الضرائب.
Pytanie o opodatkowanie
I would like to report my earnings.
أود الإعلام عن مكتسباتي
Zgłaszanie dochodów
I would like to hire an accountant to help me with my tax return.
أو استئجار محاسب لمساعدتي في عائدات الضرائب
Zatrudnianie księgowego do pomocy z zeznaniem podatkowym
When is the deadline to send my tax return?
متى الموعد النهائي لإرسال عائدات الضرائب؟
Pytanie o termin złożenia zeznania podatkowego
Are there penalties if I don't send my tax return in time?
هل هناك عقوبات إن لم أرسال عائدات الضرائب في الوقت المحدد؟
Pytanie o kary za spóźnienie z zeznaniem podatkowym
Who will let me know ______________ ?
من سيعلمني______________________؟
Pytanie o organ odpowiedzialny za poinformowanie o zwrocie lub konieczności dopłaty podatku
how much my refund is
كم مبلغ الإعادة
Rodzaj rozliczenia podatku
if I owe more tax
إن كان علي دفع المزيد من الضرائب
Rodzaj rozliczenia podatku