Zwroty | arabski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Pytanie o formularze
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Pytanie o datę wydania dokumentu
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Può aiutarmi a compilare il modulo?
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Quali documenti devo portare per ____ ?
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Pytanie o potrzebne dokumenty
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Potrzebne dokumenty
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Sto completando questa domanda per conto di ____.
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Le informazioni sono riservate.
المعلومات سرية.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Come si chiama?
ما هو اسمك؟
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Dove risiede?
أين تعيش؟
Pytanie o miejsce zamieszkania
Qual è il suo indirizzo?
ما هو عنوانك؟
Pytanie o adres zamieszkania
Qual è la sua cittadinanza?
ما هي جنسيتك؟
Pytanie o obywatelstwo
Quando è arrivato/a in [stato]?
أين وصلت إلى [بلد]؟
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Può mostrarmi la sua carta di identità?
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Il mio stato civile è __________.
حالتي الزوجية هي___________________.
Stan cywilny
celibe (m) / nubile (f)
عازب
Stan cywilny
coniugato/a
متزوج
Stan cywilny
separato/a
منفصل
Stan cywilny
divorziato/a
مطلق
Stan cywilny
convivente
لدي شريك/شريكة في السكن
Stan cywilny
in un'unione civile
متزوجان مدنيا
Stan cywilny
in una coppia non sposata
شريكان غير متزوجين
Stan cywilny
in un'unione di fatto
في شراكة منزلية
Stan cywilny
vedovo/a
أرمل/أرملة
Stan cywilny
Ha figli?
هل لديك أطفال؟
Dzieci
Ha familiari a carico?
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Osoby na utrzymaniu
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
أرغب في التسجيل في المدينة
Meldunek
Quali documenti devo portare?
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Pytanie o wymagane dokumenty
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Koszt meldunku
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Zameldowanie na pobyt stały
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Zaświadczenie o niekaralności
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Spese ospedaliere
تكاليف المستشفى
Zakres ubezpieczenia
Spese per la consultazione di uno specialista
أجور المختصين
Zakres ubezpieczenia
Test diagnostici
اختبارات التشخيص
Zakres ubezpieczenia
Operazioni chirurgiche
العمليات الجراحية
Zakres ubezpieczenia
Trattamento psichiatrico
العلاج النفسي
Zakres ubezpieczenia
Cure dentali
العلاج السني
Zakres ubezpieczenia
Cure oculistiche
علاج العينين
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Pytanie o obowiązek wizowy
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Pytanie o przedłużenie wizy
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
أرغب في تسجيل مركبتي.
Rejestracja pojazdu
La mia patente di guida è valida?
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Vorrei prenotare l' __________.
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
esame di teoria
اختبار نظري
Rodzaj egzaminu
esame di guida
اختبار القيادة
Rodzaj egzaminu
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Zmiana danych na prawie jazdy
l'indirizzo
العنوان
Rodzaj zmiany
il nome
الاسم
Rodzaj zmiany
la foto
الصورة
Rodzaj zmiany
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Wymiana prawa jazdy
smarrita
ضائعة
Problem z prawem jazdy
rubata
مسروقة
Problem z prawem jazdy
deteriorata
متضررة
Problem z prawem jazdy
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Ubieganie się o obywatelstwo
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Zapisy na test językowy
Non ho precedenti penali.
لدي سجل إجرامي نظيف.
Zaświadczenie o niekaralności
Ho il livello richiesto di [lingua].
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Poziom znajomości języka
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Obywatelstwo współmałżonka