Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Где я могу найти форму для ____ ?
Pytanie o formularze
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Когда был выдан ваш документ?
Pytanie o datę wydania dokumentu
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Где был выдан ваш [документ] ?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Potrzebne dokumenty
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Мой [документ] украли.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
Tôi đăng kí hộ ________
Я заполняю это заявление от лица______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Thông tin này là bí mật
Информация конфиденциальна.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Bạn tên gì?
Как вас зовут?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Bạn sống ở đâu?
Где вы живете?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Địa chỉ của bạn là gì?
Каков ваш адрес?
Pytanie o adres zamieszkania
Quốc tịch của bạn là gì?
Какое у вас гражданство?
Pytanie o obywatelstwo
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Когда вы въехали в страну?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Мое семейное положение -_______.
Stan cywilny
độc thân
холост
Stan cywilny
đã thành hôn
Женат/замужем
Stan cywilny
ly thân
Разведен/а
Stan cywilny
ly dị
Разведен/а
Stan cywilny
sống thử
в сожительстве
Stan cywilny
kết hợp dân sự
в гражданском браке
Stan cywilny
đối tác chưa kết hôn
Не женатая пара
Stan cywilny
hợp doanh gia thuộc
в домашнем партнерстве
Stan cywilny
góa phụ
вдовец/вдова
Stan cywilny
Bạn có con chưa?
У вас есть дети?
Dzieci
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Osoby na utrzymaniu
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Meldunek
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Какие документы мне нужно принести?
Pytanie o wymagane dokumenty
Bạn có thu phí đăng kí không?
Мне нужно платить за регистрацию?
Koszt meldunku
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Zameldowanie na pobyt stały
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Zaświadczenie o niekaralności
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Что покрывает медицинская страховка?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Phí bệnh viện
Больничные платы
Zakres ubezpieczenia
Phí chuyên gia
Платы специалистам
Zakres ubezpieczenia
Xét nghiệm chẩn đoán
Диагностические проверки
Zakres ubezpieczenia
Thủ tục phẫu thuật
Хирургические процедуры
Zakres ubezpieczenia
Điều trị tâm thần
Психиатрическое лечение
Zakres ubezpieczenia
Điều trị nha khoa
Лечение зубов
Zakres ubezpieczenia
Điều trị nhãn khoa
Офтальмологическое лечение
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Как я могу продлить мою визу?
Pytanie o przedłużenie wizy
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Мне нужно менять номер своей машины?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Tôi muốn đăng kí xe
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Rejestracja pojazdu
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Мои водительские права здесь действуют?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Tôi muốn đăng kí _________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
Kì thi lý thuyết
Теоретический тест
Rodzaj egzaminu
Kì thi lái xe
Тест на вождение
Rodzaj egzaminu
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Zmiana danych na prawie jazdy
địa chỉ
адрес
Rodzaj zmiany
tên
имя
Rodzaj zmiany
ảnh
фотография
Rodzaj zmiany
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Wymiana prawa jazdy
mất
потеряно
Problem z prawem jazdy
bị đánh cắp
украдено
Problem z prawem jazdy
bi hư hỏng
повреждено
Problem z prawem jazdy
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ubieganie się o obywatelstwo
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Zapisy na test językowy
Tôi không có tiền án tiền sự
У меня нет судимостей
Zaświadczenie o niekaralności
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Poziom znajomości języka
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Obywatelstwo współmałżonka