Zwroty | włoski - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Hol találom a ____űrlapot?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Pytanie o formularze
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Pytanie o datę wydania dokumentu
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Pytanie o potrzebne dokumenty
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Potrzebne dokumenty
Ellopták a [dokumentumomat].
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Az információ bizalmas.
Le informazioni sono riservate.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Hogy hívják?
Come si chiama?
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Mikor és hol született?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Hol lakik?
Dove risiede?
Pytanie o miejsce zamieszkania
Mi a címe?
Qual è il suo indirizzo?
Pytanie o adres zamieszkania
Mi az állampolgársága?
Qual è la sua cittadinanza?
Pytanie o obywatelstwo
Mikor érkezett [országba]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

A családi állapotom ___________.
Il mio stato civile è __________.
Stan cywilny
egyedülálló/hajadon/nőtlen
celibe (m) / nubile (f)
Stan cywilny
házas
coniugato/a
Stan cywilny
külön él a házastársától
separato/a
Stan cywilny
elvált
divorziato/a
Stan cywilny
élettársi kapcsolatban van
convivente
Stan cywilny
regisztrált élettársi kapcsolatban van
in un'unione civile
Stan cywilny
élettársi kapcsolatban van
in una coppia non sposata
Stan cywilny
élettársi kapcsolatban van
in un'unione di fatto
Stan cywilny
özvegy
vedovo/a
Stan cywilny
Vannak gyermekei?
Ha figli?
Dzieci
Élnek önnel eltartottak?
Ha familiari a carico?
Osoby na utrzymaniu
Szeretném egyesíteni a családomat.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Szeretnék regisztrálni.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Meldunek
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Quali documenti devo portare?
Pytanie o wymagane dokumenty
Van regisztrációs díj?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Koszt meldunku
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Zameldowanie na pobyt stały
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Zaświadczenie o niekaralności
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Mit fedez a biztosítás?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Kórházi költségek
Spese ospedaliere
Zakres ubezpieczenia
Szakorvos
Spese per la consultazione di uno specialista
Zakres ubezpieczenia
Diagnosztikai vizsgálatok
Test diagnostici
Zakres ubezpieczenia
Műtéti beavatkozás
Operazioni chirurgiche
Zakres ubezpieczenia
Pszichiátriai kezelés
Trattamento psichiatrico
Zakres ubezpieczenia
Fogorvosi kezelés
Cure dentali
Zakres ubezpieczenia
Szemészeti kezelés
Cure oculistiche
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Miért igényli a beutazási vízumot?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Pytanie o obowiązek wizowy
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Pytanie o przedłużenie wizy
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Rejestracja pojazdu
Érvényes itt a jogosítványom?
La mia patente di guida è valida?
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Szeretném lefoglalni a __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
elméleti vizsga
esame di teoria
Rodzaj egzaminu
gyakorlati vizsga
esame di guida
Rodzaj egzaminu
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Zmiana danych na prawie jazdy
cím
l'indirizzo
Rodzaj zmiany
név
il nome
Rodzaj zmiany
fénykép
la foto
Rodzaj zmiany
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Szeretném megújítani a jogosítványom
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Wymiana prawa jazdy
elveszett
smarrita
Problem z prawem jazdy
ellopott
rubata
Problem z prawem jazdy
sérült
deteriorata
Problem z prawem jazdy
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ubieganie się o obywatelstwo
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Zapisy na test językowy
Büntetlen előéletű vagyok.
Non ho precedenti penali.
Zaświadczenie o niekaralności
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Poziom znajomości języka
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Obywatelstwo współmałżonka