Zwroty | grecki - Życie za granicą | Dokumenty

Dokumenty - Ogólne

Hol találom a ____űrlapot?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Pytanie o formularze
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pytanie o datę wydania dokumentu
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Pytanie o miejsce wydania dokumentu
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Pytanie o ważność dowodu osobistego
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Prośba o pomoc w wypełnieniu formularza
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Pytanie o potrzebne dokumenty
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Potrzebne dokumenty
Ellopták a [dokumentumomat].
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Zgłoszenie kradzieży dokumentu
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Składanie podania w imieniu innej osoby
Az információ bizalmas.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Oświadczenie, że podane informacje są poufne i nie zostaną ujawnione osobom trzecim
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Prośba o wydanie potwierdzenia złożenia podania

Dokumenty - Dane osobowe

Hogy hívják?
Πώς σας λένε;
Pytanie o imię (imiona) i nazwisko
Mikor és hol született?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Pytanie o datę i miejsce urodzenia
Hol lakik?
Πού μένετε;
Pytanie o miejsce zamieszkania
Mi a címe?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Pytanie o adres zamieszkania
Mi az állampolgársága?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Pytanie o obywatelstwo
Mikor érkezett [országba]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Pytanie o datę przybycia do danego kraju
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Prośba o okazanie dowodu osobistego

Dokumenty - Stan cywilny

A családi állapotom ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Stan cywilny
egyedülálló/hajadon/nőtlen
ελεύθερος/η
Stan cywilny
házas
παντρεμένος/η
Stan cywilny
külön él a házastársától
σε διάσταση
Stan cywilny
elvált
χωρισμένος/η
Stan cywilny
élettársi kapcsolatban van
συμβίωση
Stan cywilny
regisztrált élettársi kapcsolatban van
σε αστική ένωση
Stan cywilny
élettársi kapcsolatban van
ανύπαντροι σύντροφοι
Stan cywilny
élettársi kapcsolatban van
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Stan cywilny
özvegy
χήρος/χήρα
Stan cywilny
Vannak gyermekei?
έχετε παιδιά;
Dzieci
Élnek önnel eltartottak?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Osoby na utrzymaniu
Szeretném egyesíteni a családomat.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Łączenie rodzin

Dokumenty - Meldunek

Szeretnék regisztrálni.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Meldunek
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Pytanie o wymagane dokumenty
Van regisztrációs díj?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Koszt meldunku
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Zameldowanie na pobyt stały
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Zaświadczenie o niekaralności
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Ubezpieczenie zdrowotne

Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Pytanie o ubezpieczenie zdrowotne
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Pytanie o prywatne ubezpieczenie zdrowotne
Mit fedez a biztosítás?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Pytanie o ochronę ubezpieczeniową
Kórházi költségek
Τέλη νοσοκομείου
Zakres ubezpieczenia
Szakorvos
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Zakres ubezpieczenia
Diagnosztikai vizsgálatok
Διαγνωστικές εξετάσεις
Zakres ubezpieczenia
Műtéti beavatkozás
Χειρουργικές επεμβάσεις
Zakres ubezpieczenia
Pszichiátriai kezelés
Ψυχιατρική θεραπεία
Zakres ubezpieczenia
Fogorvosi kezelés
Οδοντιατρικές θεραπείες
Zakres ubezpieczenia
Szemészeti kezelés
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Zakres ubezpieczenia

Dokumenty - Wiza

Miért igényli a beutazási vízumot?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Pytanie o powód ubiegania się o wizę
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Pytanie o obowiązek wizowy
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Pytanie o przedłużenie wizy
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Pytanie o przyczynę nieprzyznania wizy
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Pytanie o ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały

Dokumenty - Prowadzenie pojazdów

Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Pytanie o wymianę tablic rejestracyjnych samochodu sprowadzonego z ojczyzny
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Rejestracja pojazdu
Érvényes itt a jogosítványom?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Pytanie o ważność prawa jazdy za granicą
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ubieganie się o tymczasowe prawo jazdy
Szeretném lefoglalni a __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Rezerwacja terminu na egzamin na prawo jazdy
elméleti vizsga
θεωρητική εξέταση
Rodzaj egzaminu
gyakorlati vizsga
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Rodzaj egzaminu
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Zmiana danych na prawie jazdy
cím
διεύθυνση
Rodzaj zmiany
név
όνομα
Rodzaj zmiany
fénykép
φωτογραφία
Rodzaj zmiany
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Dodawanie wyższej kategorii do bieżącego prawa jazdy
Szeretném megújítani a jogosítványom
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Przedłużanie ważności prawa jazdy
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Wymiana prawa jazdy
elveszett
χαμένη
Problem z prawem jazdy
ellopott
κλεμμένη
Problem z prawem jazdy
sérült
κατεστραμμένη
Problem z prawem jazdy
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Odwołanie od zakazu prowadzenia pojazdów

Dokumenty - Obywatelstwo

Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ubieganie się o obywatelstwo
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Zapisy na test językowy
Büntetlen előéletű vagyok.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Zaświadczenie o niekaralności
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Poziom znajomości języka
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Zapisy na egzamin na obywatelstwo (test z wiedzy o danym kraju)
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Opłaty za wniosek o obywatelstwo
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Obywatelstwo współmałżonka